Klimaatas Vechtdal gepresenteerd op international Vechtdal Symposium


Donderdag 27 september was het internationale Vechtsymposium waar iedereen, die ook maar iets met de Nederlandse Vecht en Duitse Vechte te maken heeft, bij was. Het symposium stond in het teken van het klimaat, met als stip op de horizon: de Klimaatas Vechtdal. Het Waterschap Vechtstromen heeft ons gevraagd om met een frisse blik te kijken naar het Vechtdal, wat er op het gebied afkomt als we door een ‘klimaatbril’ kijken, en hoe het Vechtdal hier als klimaatas een centrale rol in kan spelen.

De Klimaatas Vechtdal dient als inspiratie voor een vernieuwde visie voor het Vechtdal die in 2019 zal worden opgesteld.

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend

Afgelopen donderdag 17 mei is de Agenda IJsselmeergebied 2050 feestelijk ondertekend. Naast minister van Nieuwenhuizen (I&W) tekenden afgevaardigden van 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. De gebiedsagenda is een nieuw instrument dat beschrijft hoe betrokken overheden en organisaties de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van het Blauwe Hart van Nederland veilig te stellen en opgaven als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie met elkaar te verbinden. Met de gebiedsagenda onder de arm streven de partijen naar een landschap van wereldklasse, een toekomstbestendig water- en ecosysteem, en een vitaal economisch belang.

Ons bureau verzorgde samen met Wing het proces, de beelden en de inhoud van de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

U kunt het rapport hier inzien. Voor meer van onze projecten rond het IJsselmeer zie Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Foto: Madelon Dielen©

Oorlogsmonument Anloo genomineerd voor Drentsche Architectuurprijs 2018

Het oorlogsmonument voor het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo staat als enige landschappelijke project op de shortlist voor de Drentsche Architectuurprijs 2018. Stemmen kan hier.

Ons bureau ontwierp in opdracht van de historische vereniging Anloo een ingetogen monument dat bestaat uit 13 grote veldkeien. De keien symboliseren de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten in het hol en op deze plek zijn omgebracht. Via een nieuwe entree en een pad van veldkeitjes bereik je het monument. Met terughoudende ingrepen is een verstilde, poëtische herdenkingsplek gecreëerd.

Voor meer informatie over het project, zie Oorlogsmonument Anloo.

Strootman maakt Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas

Ons bureau werkt samen met Wing aan een ruimtelijk kader voor nieuwe rivierverruimingsmaatregelen langs de gehele Brabantse en Limburgse Maas: een Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas. Atelier X en de Stuurgroep Delta Maas hebben ons gevraagd om verschillende samenhangende sets van rivierverruimingsmaatregelen te ontwikkelen en die te beoordelen op verschillende aspecten, zoals ruimtelijke kwaliteit, effecten op de waterstand en kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten kunnen bestuurders beslissen hoe rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling kunnen samengaan. De komende tijd gaan we verder met het maken van de verschillende alternatieven met maatregelen.

Wij hebben de afgelopen jaren aan verschillende projecten langs de Maas gewerkt, zie bijvoorbeeld ook het Maasoeverpark en Waterfront Ravestein.

Bouw Weespersluis in de Bloemendalerpolder begonnen

Op vrijdag 6 april is de bouw gestart van Weespersluis fase 1a, het eerste deel van het nieuwe woonlandschap in de Bloemendalerpolder. Zo’n 300 bewoners vierden dit feestelijke moment op de plek waar straks het Lanenrijk van Weespersluis zal verrijzen. Ons bureau werkt al 10 jaar aan verschillende fasen van het plan voor de Bloemendalerpolder op alle schaalniveaus, van ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan tot de technische uitwerking als onderdeel van een ‘uitvoeringsplan op regionale schaal’.

De komende jaren zullen in het gebied van 450 hectare naast 2700 woningen onder andere een nieuwe vaarverbinding, natuur, bossen, parken en een recreatief netwerk worden gerealiseerd. Op dit moment werken we aan de technische uitwerking van de plannen voor de volgende onderdelen van het plan, waarvan de bouw de komende tijd van start gaat.

Voor meer informatie over de Bloemendalerpolder, zie ons projectblad.

Masterplan Park Pauwels in de maak: fietsexcursie, thematafels en werksessies

Samen met verschillende procespartners maakten we een fietstocht door Park Pauwels, het nieuwe landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. Tijdens de fietsexcursie gingen de verschillende procespartners in op de kansen en aandachtspunten van het gebied en gaf historicus Lauran Toorians een boeiende toelichting over de rijke cultuurhistorie van Park Pauwels.
Afgelopen december heeft het door ons opgestelde koersdocument groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. In verschillende thematafels en werksessies werken we nu hard aan de ingrediënten voor een samenhangend, integraal masterplan. Het concept masterplan zal eind mei worden gepresenteerd aan de partners van Park Pauwels.

Leeuweplaats wint selectieprocedure Leeuwesteyn Bouwveld 6 in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft ons plan geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van 95 woningen op bouwveld 6 van Leeuwesteyn (Leidsche Rijn). Het plan voor bouwveld 6 wordt gekenmerkt door een Art-Deco buitenrand, een verrassend intieme binnenkant en zeer hoge uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Door de woningen in de binnenrand specifieke plekken iets terug te leggen ontstaat een plein, de Leeuweplaats, met een groene binnenwereld voor de bewoners. Opeenvolgend vind je er een intieme woonstraat met geveltuinen, een informeel plein, een bomenplein en een fraaie trap naar het kanaal. Hoogteverschillen, waterinfiltratie en parkeren zijn slim opgelost binnen het gebied.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met Heren 5 architecten, FARO architecten, Strootman Landschapsarchitecten, Merosch, Beumer Garantiemakelaars en VERO Visuals. Strootman werkt nu in samenwerking met het team aan de uitwerking van het plan, waarna in 2019 de eerste paal de grond in kan.

Salmsteke in het nieuws

In het Algemeen Dagblad van 8 januari komen de plannen voor Salmsteke uitgebreid onder de aandacht. Ons bureau werkt samen met LievenseCSO aan de dijksversterking van het traject en werken nauw samen met de instanties die het plan voor de uiterwaarden maken, waaronder de Provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Donderdag 25 januari is in het dorpshuis van Lopik een eerste informatieavond waar omwonenden mee kunnen denken over de dijkversterking en de invulling van het buitendijkse gebied waar meer plaats moet komen voor recreatie en natuur.

(foto: Projectteam doorstaat de storm op de dijk bij Jaarsveld)

Voor meer van onze integrale rivierprojecten, zie bijvoorbeeld: het Maasoeverpark.

Strootman in Raamcontract Sterke Lekdijk

Samen met LievenseCSO is ons bureau gekozen voor het raamcontact Sterke Lekdijk.

De dijk van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven biedt bescherming aan Centraal Holland en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons consortium de hoogste waardering gegeven, waardoor wij ook direct het eerste deeltraject Salmsteke zijn gegund.

Wij gaan aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke dat invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Voor meer informatie zie de website van Hoogheemraadschap.

Park Pauwels in het Brabants Dagblad

Ons koersdocument voor landschapspark Pauwels tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen heeft op 11 december groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. Intussen krijgt het koersdocument ook aandacht in diverse media, zoals het Brabants Dagblad. Mario Jacobs, de wethouder ruimte van gemeente Tilburg: ‘Die 4000 hectare zijn nu nog bijna anoniem en versnipperd. Er zitten veel mooie dingen in, maar er is geen samenhang. Het is onze grote opgave de pareltjes op te poetsen en voor een duidelijke identiteit te zorgen.’ Voor het gehele artikel in het Brabants Dagblad, zie hieronder:

artikel bd