Strootman Landschapsarchitecten heeft een divers en vernieuwend oeuvre ontwikkeld sinds de oprichting in 2002. Ons werk integreert  stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, kunst en architectuur in een landschapsarchitectonisch raamwerk. Wij bestrijken de volle breedte van het vakgebied: van strategieontwikkeling en regionale planning tot park- en tuinontwerp, van natuurontwikkeling tot infrastructuur-ontwerp, van landelijk gebied tot stadscentrum, en van onderzoek tot realisatie. Ons werk wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven. We hebben plezier in samenwerken en doen dat ook veelvuldig met hydrologen, ecologen, economen, verkeersplanners, civiel ingenieurs, sociologen, architecten en anderen.

We zijn betrokken (geweest) bij enkele van de grootste en meest complexe ontwikkelingsprojecten in Nederland, zoals de Westflank van de Haarlemmermeer, Meerstad Groningen, Vliegveld Twente en de Bloemendalerpolder. We hebben intensief bijgedragen aan de strategieontwikkeling voor het klimaatbestendig maken van ons land in het kader van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, Rivieren en Zoetwater.

Een mix van analytische diepgang en ontwerpflair is kenmerkend voor het werk van ons bureau.  Ons team werkt nauwgezet in de analyse en het conceptuele stadium van een project, en daarna kunstzinnig en speels in de uitwerking ervan. Wij combineren ratio met ambachtelijk vakmanschap, en streven naar een zekere aardse kwaliteit, naar warmte en speelsheid. Ons werk is trouw aan de geest van de plek, de Genius Loci, zonder zijn uitgesproken ontworpen karakter te verliezen.