Westflank Haarlemmermeer

De Haarlemmermeerpolder ligt vijf meter beneden NAP en heel strategisch in de noordvleugel van de Randstad. Aan de oostkant wordt de Haarlemmermeer gedomineerd door de rijksweg A4, glastuinbouw en bedrijventerreinen; voor de westkant zijn grote ambities geformuleerd op het gebied van woningbouw, waterberging, infrastructuur en natuur- en bosontwikkeling.

De ontwerpopgave is complex, niet alleen door het omvangrijke en diverse nieuwe programma, maar ook doordat het gebied door veel bestaande infrastructuur wordt doorsneden en doordat het watersysteem heel ingewikkeld in elkaar zit met grote risico’s op zoute kwel (opbarstingsgevaar). Het programma omvat 10.000 woningen, 3.000.000 m3 waterberging, 900 hectare natuur- en recreatiegebieden, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en opwaardering van de regionale verkeersinfrastructuur.

Voor de Westflank hebben wij drie nieuwe landschappen voorgesteld: een bebost gebied van 200 hectare in het noorden, een waterrijk landschap met een nieuw meer van 230 hectare dat de motor is van het nieuwe watersysteem, en een open, weids gebied in de zuidpunt, waar nu al lokale initiatieven voor nieuwe vormen van agro-toerisme ontstaan. Dit landschappelijke raamwerk biedt op een flexibele manier ruimte voor een rijke variatie aan woonmilieus waarvan de dichtheden variëren van 5 tot 40 woningen per hectare. Langs de ringvaart worden enkele nieuwe bebouwingskernen ontwikkeld, Nieuw-Vennep krijgt een gezicht aan het nieuwe meer en er zijn allerlei vormen van wonen in lage dichtheden in het bos en aan het water.

Een belangrijk element van het plan is de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem dat reageert op de klimaatverandering. Daarbij wordt natuurlijke fluctuatie geïntroduceerd, een noviteit in een diepe polder als de Haarlemmermeer. Hiervoor wordt de sloten- en tochtenstructuur verdubbeld en worden in de polderzoom grote plassen aangelegd waarin grote hoeveelheden schoon, zoet water bewaard kunnen worden voor droge perioden. Er ontstaat een waterlandschap waar wonen, waterberging, waterrecreatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Locatie: Gemeente Haarlemmermeer

Samenwerking: Palmbout Urban Landscapes, FARO architecten, Van Paridon X de Groot

Opdrachtgever(s): Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord-Holland en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Oppervlakte: 3.900 hectare

Jaar van ontwerp: 2009-2010

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief