Toeristische visie Noordoost Brabant

In Noordoost-Brabant vormen de oevers van de Maas over een lengte van zo’n 100 km een fantastisch recreatiegebied. Er wordt gevaren, gefietst, gewandeld en de oude forten en pittoreske vestingsteden bezocht. Ondernemers en onderwijsinstellingen uit deze regio herkennen de kwaliteit van de Maas en zien kansen. Vanuit hun stichting Agrifood Capital hebben zij daarom opdracht gegeven voor een verkenning om de recreatieve en toeristische waarde van de Maas en haar oevers te vergroten. Gemeente Oss heeft deze opdracht aangenomen en samen met Strootman landschapsarchitecten, Vrijetijdshuis Noord-Brabant en Van Nuland en partners, alsmede stichting Maasmeanders uitgevoerd.

Uit de verkenning werd duidelijk dat de recreatieve waarde van de Maas enorm kan toenemen als gemeenten, ondernemers en instanties aan beide zijden van de Maas intensiever samenwerken. Die samenwerking óver de Maas stelt de rivier centraal en verbind een gebied van 16 gemeenten, 3 provincies en veel instanties in de vrijetijdbesteding. De samenwerking van ondernemers in de Stichting Maasmeanders is een goed voorbeeld hoe vanaf beide zijden van de Maas een gevarieerd aanbod van vrijetijdsbesteding mogelijk is.

Meer aandacht voor de Maas geeft een stimulans aan recreatie en toerisme, maar verbetert ook het woon-, werk en leefklimaat van naburige dorpen en steden. Op deze manier bevordert het de economische ontwikkeling van het landelijk gebied aan de Maas.


Locatie: 
Noordoost-Brabant

In samenwerking met: Gemeente Oss, Vrijetijdshuis Noord-Brabant, Van Nuland en partners, stichting Maasmeanders

Opdrachtgever(s): Agrifood Capital

Omvang: 100 km, van Bergen tot Aalburg

Jaar van ontwerp: 2014

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief