Tempelhof Berlijn

Vliegveld Tempelhof in Berlijn is sinds 2008 niet meer in gebruik als luchthaven  en moet opnieuw worden ingebed in het stedelijk weefsel van de stad. Het terrein van bijna 400 hectare wordt omgevormd tot een nieuw stedelijk park, voor alle Berlijners. De opgave is complex: het gewenste programma overstijgt de beschikbare oppervlakte, openheid is gewenst voor de aanwezige natuurwaarden en het park moet onmiddellijk aantrekkelijk zijn voor de stad maar flexibel blijven voor de toekomst.

We definiëren daarom parallelle werelden, waarbinnen functies flexibel zijn. Aanwezige natuurwaarden bepalen de sfeer aan de zuidzijde van het park. De zones die aangeduid zijn als waardevol worden beschermd, de ruimte daartussen loopt vanaf de bestaande startbanen langzaam af tot een diepte van acht meter. Het Canyon park vormt een besloten wereld die sterk verschilt van de open ruimte op maaiveld. De noordzijde van het park sluit aan op Park Hasenheide. Een boomrijke parkzone met daarin cirkelvormige ruimten vormt een overgang tussen stad en park. De cirkels bieden in eerste instantie ruimte aan het programma van de Internationale Garten Ausstellung . Na de IGA vormt de structuur een raamwerk voor broedplaatsen en individuele initiatieven.

Het voormalige luchthavengebouw en de Tempelhofer Platz krijgen een bijzondere invulling. Het gebouw wordt een plek voor grootschalige wisselende activiteiten, tentoonstellingen en evenementen. De relatie met de geschiedenis blijft behouden door een vaste collectie historische vliegtuigen, die verspreid door het gebouw zijn opgesteld en zo een passend decor  vormen.

Park Tempelhof kan door zijn complexiteit en schaal niet in één keer worden gerealiseerd. Het is een park voor mensen die hun dromen willen waarmaken. De hoofdlijnen worden vastgelegd, de invulling en verfijning kan groeien in de tijd.

Locatie: Berlijn, Duitsland

In samenwerking met: Luc Vrolijks (UrbanProgress) en Mathieu Derckx

Opdrachtgever:  competitie Stadtentwicklung Berlin

Omvang: 380 hectare

Jaar van ontwerp: 2010