Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch is een van de parels van het Drentsche Aa-gebied en verreweg het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. Het gebied heeft een ongekende concentratie van archeologische waarden, die bovendien voor een groot deel zichtbaar zijn. Naast aardkundige waarden als laagten, stuifzanden en vennetjes en prehistorische monumenten als hunebedden en vele grafheuvels, bevat het gebied veel restanten uit verschillende perioden, zoals grote bundels karrensporen over de Hondsrug, eikenstrubben die veelzeggend zijn over de voorheen prominente rol van schapen in het heidelandschap, restanten van eeuwenoude vormen van (hout)beheer als holten en hakhout,

Het gebied werd tot een paar jaar geleden beheerd als natuurterrein en Defensieterrein. Spontaan gegroeide jonge bossen en opslag hebben zo een groot gedeelte van de archeologische relicten bedekt, het gebied verruigd, en waardevolle contrasten uit het gebied laten verdwenen.

Als vervolg op de landschapsvisie Drentsche Aa, hebben wij voor Strubben Kniphorstbosch een inrichtings- en beheerplan gemaakt dat is opgevat als een landschapsarchitectonische opgave, waarin het beeld een centrale rol speelt.

Contrasten worden stevig aangezet en verschillen tussen natuur en cultuur worden gedramatiseerd. De weidsheid die het gebied ooit had is weer terug, waardoor ook zeer rijke ecologische gradiënten ontstaan van gesloten naar halfopen en open landschap, en de grote tijdsdiepte van dit landschap weer zichtbaar wordt. Dit geeft het landschap een verhevenheid die verder gaat dan schoonheid alleen. Het plan benut de kansen om de zichtbaarheid en de ruimtelijke samenhang tussen de sporen uit het verleden te vergroten, waardoor bezoekers onder de indruk kunnen raken van de overweldigende hoeveelheid historisch materiaal in dit sublieme landschap.

Locatie: Gemeente Aa en Hunze, Drenthe

In samenwerking met: NovioConsult, Kenniscentrum Landschap van de RUG (Theo Spek), Bureau Overland (Jan Neefjes)

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio Noord

Omvang in ha: 295ha

Jaar van ontwerp: 2007-2008

Jaar van uitvoering: 2010-2015

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Artikel in Paisea

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief