Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Ze staan volop in de politieke en bestuurlijke belangstelling omdat er kansen zijn voor wonen, recreatie en toerisme, uitloopgebied van de stad, en voor nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten in de Netwerkstad Twente min of meer onafhankelijk van elkaar allerlei plannen gemaakt voor de stadsranden, waartussen nog weinig samenhang bestond. Wij hebben de grote hoeveelheid bestaande plannen verzameld, onder één noemer gebracht, en een samenhangende integrale visie ontwikkeld op de stadsranden van de gehele Netwerkstad. In die visie spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, en Recreatief netwerk: radialen. De visie geeft sturing aan het grote aantal reeds lopende projecten en genereert ook enkele nieuwe projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen. Daarbij gaat het om fiets- en wandelpaden, lanen en houtwallen, gecombineerd met openbare plekken.

Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor Twente klimaatbestendiger wordt.

Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-


Inschrijven nieuwsbrief