Stadsrand Losser-Oldenzaal

Het gebied tussen Losser en Oldenzaal is een prachtig landschap met veel kwaliteiten. Een glooiend, kleinschalig coulissenlandschap, waarin afwisselend bossen, lanen, weiden, boerderijen, landgoederen en beken te vinden zijn. Een landschap dat typerend is voor dit deel van Twente en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het is ook een gebied dat zich blijft ontwikkelen en waarop de druk, met name rond de snelweg A1, groot blijft. Door de gemeenten Losser en Oldenzaal is aan Strootman gevraagd de landschappelijke inpassing van een aantal specifieke ontwikkelingen te verkennen, waarbij beide gemeenten belang hebben. Namelijk het verbeteren van de verkeersstructuur tussen Oldenzaal en Losse en het inpassen van een gezamenlijk te ontwikkelen bedrijventerrein in het plangebied.

In de verkenning zijn de kwaliteiten in kaart gebracht en is door ontwerpend onderzoek verkend hoe de opgaven voor het gebied integraal vanuit het landschap benaderd kunnen worden. Bij het formuleren van een integrale gebiedsopgave voor het plangebied kan de verkenning ook een belangrijke bouwsteen zijn.

De eerste stap bij de inpassing van weg en bedrijventerrein is het maken van een robuust groenblauw raamwerk. In het landschap tussen Losser en Oldenzaal is een aantal groene kamers te onderscheiden, grote open ruimten met glooiende weides, verspreide bebouwing en wegen, omzoomd door bos. Het plangebied maakt deel uit van zo’n grote groene kamer. Stevige boskavels worden toegevoegd aan bestaande bosjes en landgoederen, zodat een kleine, goed begrensde ruimte ontstaat. Om te laten zien welke mogelijkheden het groenblauwe raamwerk biedt zijn er twee mogelijke invullingen voor het bedrijventerrein gemaakt: een landschappelijke en een compacte variant.

Locatie: Losser-Oldenzaal, Overijssel

Opdrachtgevers: gemeente Losser, gemeente Oldenzaal en Regio Twente

Omvang in ha: ca. 4.5 ha

Jaar van ontwerp: 2008-2009


Inschrijven nieuwsbrief