Stadsboulevard Assen

De stadsboulevard is een van de projecten waarmee de Florijnas in Assen gestalte krijgt. De Florijnas is een groot ontwikkelingsprogramma waarmee de bereikbaarheid van Assen wordt verbeterd en bestaand stedelijk gebied een herstucturering ondergaat.

De Stadsboulevard is de ruggengraat van de FlorijnAs. Deze weg loopt van de noordelijke oprit van de A28 naar het knooppunt N33/A28 in Assen-Zuid. Vrijwel alle projecten in de FlorijnAs hebben (of krijgen) een adres aan de Stadsboulevard. Dit geldt ook voor de gebiedsontwikkeling die door middel van de FlorijnAs mogelijk op gang kan wordt gebracht. De Stadsboulevard gaat zorgen voor een verbeterde doorstroming van het verkeer door de stad. Het wordt een goed bereikbare en herkenbare groene route.

Samen met Franz Ziegler hebben wij een integrale visie gemaakt voor de Stadsboulevard: het totale wegontwerp in samenhang met mogelijk flankerende gebiedsontwikkelingen.

In Assen is groen en landschap bijna overal voelbaar aanwezig, ook in het centrum. Dit is één van de grootste kwaliteiten van de stad. De afwisseling tussen gebouwde omgeving en groen verandert met de afstand tot het centrum. In het centrum is de afwisseling kleinschalig, naar buiten toe steeds grootschaliger. Wij hebben de Stadsboulevard opgevat als een route die alle zones van centrum naar het buitengebied aandoet en daardoor de kwaliteiten van Assen optimaal laat zien. De Stadsboulevard verandert dus mee met zijn groene waardevolle omgeving en heeft slechts een beperkt aantal kenmerken die over de hele lengte het zelfde zijn: straatmeubilair, verlichting en materiaal. De belangrijkste ontwerpopgave was het ensceneren van de route en het goed vormgeven van kruisingen.

Oppervlakte: ca. 30 ha.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Samenwerking: Franz Ziegler en Goudappel Coffeng

Ontwerp:2011

Realisatie: 2014

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief