Spoorbeeld

Visie op de omgeving van spoor en station, bijdrage aan het spoorbeeld

Het Spoorbeeld is het ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector. Dat beleid strekt zich uit van de treinen en perrons tot de stationshal en stationsomgeving. Met het Spoorbeeld wordt, in het belang van de reizigers, gestreefd naar een eenduidig en herkenbaar beeld rondom het spoor. Het bestaande Spoorbeeld gaat vooral in op de treinen en de stations. Bureau Spoorbouwmeester wilde het blikveld verruimen en de visie verbreden naar de relatie van stations en spoorlijnen met de stad en het landschap. In nauwe samenwerking met Must hebben wij een visie ontwikkeld op de omgeving van spoor en station, voor het gehele Nederlandse spoorwegennet: 3.000 kilometer spoor en 286 stations in hun stedelijke en landschappelijke omgeving.

In het denken over de toekomst van het spoor, wordt aandacht besteed aan het perspectief, zowel van de reiziger als van de beschouwer van buitenaf.

De visie op het spoor en de omgeving daarvan in stad en landschap is gevat in de volgende basisprincipes:

a.De schone, dunne, autonome lijn – de spoorlijn gaat zo min mogelijk relaties aan met het onderliggende landschap. De helderheid, leesbaarheid en identiteit van het onderliggende landschap is daar het meest bij gebaat.

b. Spoorlijn te gast in landschap en stad: de spoorlijn gedraagt zich zoals een goede gast betaamt: bescheiden en aangenaam. Hij stoort zijn gastheer zo min mogelijk en als er contact is, verloopt dit harmonieus.

c. De reiziger op de eerste rang: de reiziger heeft maximaal en ongefilterd contact met het landschap waardoor hij reist, en ziet daarbij zowel voorkanten, achterkanten, als de ‘binnenkant’ van het landschap.

Een belangrijk aspect van een treinreis is de beleving van stad en landschap. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar meer dan eens vormen elementen langs het spoor een belemmering voor het uitzicht en flitsen ze op korte afstand voorbij. Soms liggen in de buurt van een spoorlijn bijzondere landschappen of natuurgebieden. Door die uit te breiden tot aan het spoor, breng je de kwaliteiten naar de reiziger toe, waardoor deze werkelijk op de eerste rang zit.

Locatie: Nederland

In samenwerking met: Must stedebouw

Opdrachtgever: Bureau Spoorbouwmeester (NS/ProRail)

Omvang: geheel Nederland (3.735.400 ha)

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012 –

Onze visie vormt een van de basisdocumenten voor het Spoorbeeld. Zie: www.spoorbeeld.nl.

Zie ook het rapport: Visie op de omgeving van spoor en station, bijdrage aan het spoorbeeld

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief