Saksen Weimar

Het terrein van de Saksen Weimar Kazerne was tot enkele jaren geleden een afgesloten complex tussen de stad Arnhem en de Veluwe. De kazernegebouwen en het terrein krijgen een nieuw leven als woon- en uitloopgebied. In totaal komen er 430 woningen, waarvan er een deel bestemd is voor zorgwoningen, atelierwoningen, een ecologisch bouwproject, en particulier opdrachtgeverschap. In ons ontwerp is een nieuw parklandschap bepalend voor beeld en structuur van het gebied: informeel, ‘zacht’ en groen; je woont in het park. Het ontwerp is een totaalcompositie van ruimte, reliëf, beplanting & bebouwing.

Een stevige parkzone vormt de ruggengraat van de nieuwe ruimtelijke structuur van het gebied. Vanuit de parkzone vertakt het groen zich in de vorm van een boomstructuur naar de randen. Deze structuur is bedacht als een bewegend decor, waarmee steeds wisselende ruimtes en zichtlijnen ontstaan en waardoor het park veel groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Hoogteverschillen benutten wij om doorzichten, balkons en uitzichten over het park te creëren.

In het plan krijgt het gebied voor het grootste deel haar glooiende karakter terug. Op uitgespaarde terrassen stellen wij woonvelden voor die als eilanden in het park liggen. De woonvelden komen verzonken in het terrein naar het zuiden en verheffen zich enkele meters boven het glooiende terrein met hun front naar het park in het noorden. Privé-buitenruimtes worden opgenomen in het gebouw in de vorm van loggia’s en veranda’s, binnen gesloten bouwblokken, voorzien van een landschappelijke rand of geplaatst in collectieve tuinen.

Bij het maken van het plan hebben wij samengewerkt met een groot aantal partijen: projectontwikkelaars, conceptontwikkelaars, architecten, kunstenaars, buren, zorginstellingen, en toekomstige bewoners. Hun wensen zijn vervlochten in een samenhangend plan waarmee mensen zich verbonden voelen.

Locatie: Saksen Weimar kazerneterrein, Arnhem

In samenwerking met: Frank Donders, Concire, Faro, Drost & van Veen, K3 architecten, SLAK, De Groene Hoek, en Wijkcomité Geitenkamp Monnikenhuizen.

 Opdrachtgever(s): Rabo Vastgoed, Slokker Vastgoed, BPF Bouwinvest, De Drie Gasthuizen.

Omvang in ha: 19 hectare

 Jaar van ontwerp: 2006

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief