Park 21 – Deelplan 1

Park21 wordt een nieuw metropolitaan park van internationale allure in de Haarlemmermeer, met een omvang van 1.000 hectare. Het masterplan voor dit park is in 2009-2011 ontworpen door Vista; Strootman heeft voor het eerste deelplan het definitief ontwerp gemaakt (mede gebaseerd op een technisch DO van de gemeente), het beplantingsplan ontworpen, en het geheel uitgewerkt in 2 bestekken (bouwrijp en woonrijp). De aanleg is gestart in de zomer van 2014.

Het ontwerp voor het eerste deelplan bestaat uit een duurzaam raamwerk van parkbos met inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde. Na aanplant heeft het bos nauwelijks beheer nodig en houdt het zichzelf in stand. Ook in zijn jonge jaren is het bos aantrekkelijk, door de manier van planten en de soortkeuzes. In en om het raamwerk van bos hebben we verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere soorten (ook exoten en cultivars), kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte en droge hooilanden, en verwilderingsbollen. Als groenbemester wordt lupine in twee kleuren ingezaaid in een golvend grafisch patroon, waardoor ze in de zomermaanden met hun bloei voor een spectaculair beeld zorgen. De aanwezigheid van gradiënten en overgangen in het reliëf zorgt voor een hoge potentiële natuurwaarde.

In samenhang met het padenpatroon hebben we het samenspel van bos, open plekken en accenten zo ontworpen dat er een spannend, verrassend parkbos ontstaat. Het ontwerp heeft variatie in de ruimtelijke structuur: open/dicht, beslotenheid/openheid en doorzichten. Op zes plaatsen in het parkbos, waar het bos wat minder dicht wordt geplant, en vaak op een wat hoger gelegen plek, komt een accent met een bijzondere

boomsoort als solitair, boomgroep of omlijsting van de ruimte. Deze exoten hebben een grote belevingswaarde door hun bast, bloeiwijze, boomvorm en/of herfstkleur.

In Deelplan 1 wordt de basis gelegd voor het omgaan met de beplantingen in de rest van Park21, het zet de toon voor de rest van het park en laat zien hoe dat er uit gaat zien; het is het visitekaartje van Park21.

Locatie: Haarlemmermeer

In samenwerking met: Buiting Advies (bosbouw)

Opdrachtgever(s): Gemeente Haarlemmermeer

Omvang in ha: Circa 37ha

Jaar van ontwerp: 2013-2014

Jaar van uitvoering:2014-2015

Schoolkinderen planten de eerste bollen: Youtube

De eerste uitvoeringsfoto’s: park21.info


Inschrijven nieuwsbrief