Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Strootman Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om dit landgoed te ontwerpen. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden.

Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal. Het kavel is langgerekt, oost-west georiënteerd en heeft het een interessante gradiënt, van hoge kleigrond tot lage veengrond. Ten zuiden van het landgoed ligt de gesloten wereld van de golfbaan terwijl ten noorden het open polderlandschap zich uitspreidt.

Het ontwerp speelt in op deze landschappelijke context. De langgerekte kavel wordt geaccentueerd door de introductie van drie zones: een zone van natuurlijke graslanden met groene elementen, een waterrijke zone met rietvelden, natuurlijke oevers en plaatselijke verbijzonderingen, en een zone van natuurlijk bos met mantel- en zoomvegetatie. De gradiënt in bodem van klei naar veen komt tot uiting in de kruidenvegetatie. Zo ontstaan er interessante milieus die de natuurwaarden van het landgoed vergroten.

Het bos wordt aan de noordkant gesitueerd, zodat er twee verschillende werelden ontstaan: een intieme binnenwereld met doorkijkjes en de weidse buitenwereld van de polder. Door het bos op de kop te plaatsen, wordt ook de stadsrand van Alphen aan den Rijn mooi afgezoomd en wordt de bajonet in de grens tussen bovenland en droogmakerij (steilrand) geaccentueerd.

Een nieuwe theehuis wordt onderdeel van de bebouwing langs de Westkanaalweg, zodat de samenhang binnen het lint wordt versterkt. De overige bebouwing van het landgoed wordt verder naar achteren geplaatst en deels aan het zicht onttrokken door beplanting. Vanaf de Westkanaalweg is er gedeeltelijk zicht op deze gebouwen en het open polderlandschap. De afwisseling tussen beslotenheid en zicht die zo ontstaat is karakteristiek voor de Alphense linten.

Het nieuwe landgoed is een openbaar toegankelijk woongebied. Het sluit aan op het lokale en regionale wandelnetwerk, zodat het voor de Alphenaren mogelijk wordt een rondje over het landgoed te maken.


Locatie: 
Alphen aan den Rijn

In samenwerking met: FARO architecten, Vink Bouw Nieuwkoop, Ontwerp-je-woning,

Opdrachtgever(s): –

Omvang in ha: 8 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief