Meerstad Groningen

Ten noordoosten van de stad Groningen wordt een nieuw woonlandschap ontwikkeld voor de stadmens die toch graag veel ruimte, water en natuur om zich heen wil hebben. De komende 25 jaar wordt hier een nieuw woonlandschap gerealiseerd, met als bouwstenen o.a. circa 6.000 woningen, nieuwe natuur, en een 600 ha groot, nieuw meer. In totaal zal maximaal 1/3deel van het totale plangebied worden bebouwd.

Wij hebben in de periode 2006-2012 een bijdrage geleverd aan de planvorming voor Meerstad-Midden, hebben stedenbouwkundige deelplannen ontworpen, een handboek openbare ruimte gemaakt, het nieuwe meer, inclusief de nieuwe vaarverbinding ontworpen, een bijdrage geleverd aan de nieuwe ontwikkelstrategie en de strategie voor tijdelijke natuur, en inrichtingsplannen ontworpen voor de openbare ruimte. Berno Strootman was, samen met Jurjen van der Meer, supervisor en later ‘meewerkend voorman’.

Meerstad kent de afgelopen jaren een flexibele ontwikkelstrategie, waarbij elke kleine en grotere stap in de ontwikkeling van Meerstad zo wordt uitgevoerd, dat die stap op zichzelf al de moeite waard is. Voor de concrete invulling van deelgebieden wordt niet meer gewerkt met eindbeelden van waaruit terug wordt geredeneerd om te bepalen wat vandaag of morgen moet worden gedaan. In Meerstad wordt echter wel substantieel geïnvesteerd in de hoofdstructuur, die voorziet in de aansluiting op vaarroutes, in een goede en aantrekkelijke verbinding met de stad en in de verwezenlijking van één van de unieke elementen van Meerstad: leven in het groen en in de natuur. Kortom: vastleggen van, en bouwen aan de essentiële kwaliteiten, en tegelijkertijd open laten wat nog niet hoeft te worden vastgelegd om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst.

De door ons ontworpen openbare ruimte is terughoudend vormgegeven, informeel, dorps en landschappelijk. Er zijn wooneilanden met vrije kavels die worden omgeven door riet met hier en daar elzen en wilgen. Er staan woningen aan het meer met een fantastisch uitzicht, gebouwd aan het ‘scholenpad’: een veilig en aantrekkelijk wandel- en fietspad vanuit de wijk naar de school.

De ‘dorpslaan’ is de groene ruggengraat van de openbare ruimte van deelplan 1. De laan maakt deel uit van de hoofdontsluiting en heeft een breed straatprofiel met een asymmetrische opbouw.  Aan de goed bezonde noordoostkant van deze laan zijn enkele, door beukenhagen omzoomde, openbare “oevertuinen” met fruitbomen, speelplekken en zitgelegenheden.

Locatie: Meerstad, Groningen

In samenwerking met: De Zwarte Hond, Invraplus, INBO, Twa, Quadrat, FARO, Heren 5

Opdrachtgever(s): Bureau Meerstad (gemeenten Groningen en Slochteren, Provincie Groningen, DLG/ministerie van LNV, AM, Hanzevast, Bouwinvest en Heijmans)

Omvang in ha: ca. 1600 ha (deelplan 1: 76 ha)

Jaar van ontwerp: 2006-2012

Jaar van uitvoering: 2006-

Zie ook: Het verhaal van Meerstad

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief