Magħtab National Park

Van vuilstortplaats naar natuurpark

Magħtab is Maltas nieuwste landschap: een imposant landschappelijk element in een kwetsbare kustzone, zichtbaar vanuit strategische punten verspreid over Malta. De geïsoleerde ligging van de voormalige vuilstort vormt een ideale uitgangssituatie voor de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied. Het ontwerp bouwt voort op het kunstmatige karakter van de plek en zet een volgende positieve stap in de transformatie van dit industriële landschap.

Het massief zal worden omsloten door een breed, verhoogd pad van natuursteen dat wordt beplant met amandelbomen. Het pad markeert de symbolische drempel tussen de mysterieuze binnenwereld van de vuilstort en de wereld daarbuiten. Van een afstand bezien omlijst de stenen muur met een hoogte van 2 tot 10 meter de vuilstort als de vestingwerken van een ommuurde stad. Het pad heeft de schaal van een boulevard en het karakter van een landschappelijke laan en is uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer. Hier kan men wandelen en fietsen, in de schaduw zitten of picknicken.

Voor de aanplant van bos op Magħtab wordt een spectaculair kantachtig patroon gebruikt. Dit patroon is een synthese van vormen uit zowel de klassieke als moderne Malthese cultuur; het zijn vormen met een universele betekenis, uitgedrukt op een bijzonder Malthese manier.

De open structuur van het patroon is ontwikkeld om met een minimale bedekking van de vuilstort een maximum effect te bereiken. Het patroon voorziet ook in een eenvoudige technische oplossing voor de ontwikkeling van planten op een helling. Er worden afbreekbare zakken gevuld met een nieuwe bodem, bestaande uit een mix van gebroken puin, compost, (schoon) zuiveringsslib en stenen.

In de eerste fase wordt op de stortplaats alleen maquis geplant. De maquis-vegetatie zal op de heuvel worden aangeplant in zakken, die in een 5 meter breed honingraatpatroon op de heuvel worden gelegd. In de tweede fase zullen bomen in grotere zakken worden geplant in een frescopatroon.  Zodra de gasproductie van de vuilnis afneemt, zullen de wortels van deze bomen de afvallaag binnendringen op zoek naar voedingsstoffen, water en extra verankering.

Locatie: San Pawl Il- Bahar, Malta

In samenwerking met: Grontmij & Fernando Derks

Opdrachtgever(s):Minister for Rural Affairs and the Environment, Malta

Omvang in ha: 46 ha

Jaar van ontwerp: 2006

Jaar van uitvoering:

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief