Landschapspark Pauwels

Masterplan voor het landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen

Met ‘Landschapspark Pauwels’ krijgt het landschap tussen de Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen een nieuwe impuls. De afgelopen jaren is de stad sterk uitgebreid in de richting van dit agrarische landschap, maar inmiddels is duidelijk dat de ruimte om te bouwen voor woningen en bedrijven niet onbeperkt beschikbaar is. Ons bureau heeft samen met de 10 partners van Landschapspark Pauwels een masterplan gemaakt, waarin alle belangrijke thema’s van een landschap in de nabijheid van de stad worden geïntegreerd tot een samenhangend toekomstbeeld. Van ecologische netwerken tot het bergen en filteren van stedelijk water, van de ontwikkeling van energiewinning en bedrijventerreinen tot een duurzame toekomst voor de landbouw. Er worden nieuwe bestemmingen toegevoegd, zoals een nieuw waterzuiveringspark op de locatie van voormalige vloeivelden, er worden landschapselementen toegevoegd in het landschap die de unieke oorspronkelijke landschapsopbouw versterken, en het watersysteem wordt bestendig gemaakt voor de toekomst, onder andere met het waterzuiveringspark. Een nieuwe route, het ‘Rondje Pauwels’, biedt de bezoekers van het landschapspark de mogelijkheid om door de verschillende landschappen en dorpen te verkennen. In alle voorstellen wordt de bijzondere cultuurhistorie van het gebied beleefbaar gemaakt en de recreatieve kwaliteit van het landschap vergroot.

Met drie ‘stadsregionale parken’ wil Tilburg investeren in de groene kwaliteit van de stad, het landschap en de relatie daartussen. Een van deze parken is Landschapspark Pauwels; vernoemd naar de landheer die in de middeleeuwen een groot deel van dit gebied bestuurde en hier ook een kasteel liet bouwen. Het landschap van Pauwels heeft een bewogen, rijke geschiedenis, veel bijzondere cultuurhistorisch en ecologisch interessante elementen en kwaliteiten. Tegelijkertijd is het landschap op veel plaatsen ook sleets en rommelig, gefragmenteerd, herbergt het diverse stadsrandfuncties die nauwelijks zijn ingepast, is het doorsneden door grote verkeersinfrastructuur en is het slecht ontsloten voor recreanten.

In het masterplan voor Landschapspark Pauwels is voorgesteld om dit 6.500 ha grote gebied om te vormen tot een aantrekkelijk landschapspark. Hierin wordt de eigenheid van drie landschapseenheden (landschap van voormalige woeste gronden met heidevelden en stuifzanden, het moerasboslandschap van de Brand en het agrarische cultuurlandschap) sterker tot uiting gebracht en wordt een parkachtige laag toegevoegd welke het landschap aantrekkelijker zal maken voor recreatie. In de uitwerking van het masterplan is een koppeling gemaakt met een aantal grote actuele opgaven die op het gebied afkomen, zoals opgaven rondom het verduurzamen van het watersysteem (bergen, filteren en afvoeren) met het oog op het veranderende klimaat, het verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk, de transitie in de verbredende landbouwsector, de vraag naar schone energieopwekking en het versterken van het vestigingsklimaat. Het masterplan bundelt al deze thema’s in een samenhangend visioen waarbinnen ontwikkelingen kunnen worden ingezet om te bouwen aan een mooier landschap in de toekomst. Landschapspark Pauwels wordt breed gedragen door verschillende partijen: van overheden tot individuele boeren en bewoners van het gebied, van maatschappelijke organisaties tot ondernemers in het gebied. Al deze partijen hebben mede vormgegeven aan hun landschap, resulterend in dit masterplan.


Locatie:
Landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen

In samenwerking met: De partners van Landschapspark Pauwels (Brabants Landschap, Efteling, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Tilburg, Midpoint House of Leisure, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, ZTLO)

Opdrachtgever(s): Gemeente Tilburg

Omvang in ha: ± 6.500 hectare

Jaar van ontwerp: 2018


Inschrijven nieuwsbrief