Rondweg Delden – Twickel

Het prachtige landgoed Twickel en het stadje Delden zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Kasteel Twickel en Delden liggen allebei aan de rand van de Deldener-es, op de overgang naar het dal van de Oelerbeek. De Deldener-es is een van de mooiste en grootste essencomplexen van Nederland.

In 2003 heeft landschapsarchitect Michael van Gessel een ruimtelijk onderzoek gedaan naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. De doelstellingen en ambities uit dat onderzoek staan nog steeds overeind. In 2009 tekenden provincie Overijssel, Regio Twente, waterschap Vechtstromen, landgoed Twickel en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Intentieverklaring Pact van Twickel, waarin zij met elkaar afspreken zich in te spannen voor de vernieuwing van het landgoed en de aansluiting van het landgoed met de stad Delden. Zij hebben daarvoor gezamenlijk budget gereserveerd dat door hun stuurgroep wordt ingezet voor vernieuwingsprojecten. Het Pact heeft een masterplan voor Twickel laten maken door Michael van Gessel.

Eén van de opgaven in het masterplan is het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel. De rondweg is aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw: verdiept in de Deldener-es met brede bermen, flauwe taluds en veel opgaande beplanting. Door de taluds steiler te maken wordt de ‘hap uit de es’ kleiner en door beplanting parallel aan de rondweg te verwijderen wordt zicht tussen landgoed en stadje weer mogelijk.

Om de verbinding met Delden steviger te maken komt er een tweede voetgangersbrug over de rondweg bij de Marktstraat. Detaillering en materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug die in 2014 in de Twickelerlaan is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.


Locatie: 
Delden

In samenwerking met: Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Ingenieursbureau TAUW en Olde Hanter Bouwconstructies

Opdrachtgever(s): Stichting Twickel

Omvang in ha: ca. 160 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2015-2017

Video van de plaatsing de brug tussen Delden en Twickel: link


Inschrijven nieuwsbrief