Kroonjuwelen van Bronckhorst

Nergens in Nederland vind je zoveel prachtig bewaard gebleven historische buitenplaatsen en landgoederen per m2 als in de gemeente Bronckhorst. Elk landgoed heeft zijn eigen karakteristieken, ontstaansgeschiedenis en sociale netwerk. Samen leveren ze een uniek landschap op, dat cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief één van de meest waardevolle gebieden van Nederland is.

De tijd dat deze prachtige buitenplaatsen, met de bijbehorende historische parken en de vaak omvangrijke landgoederen konden worden onderhouden uit de inkomsten van het landgoed, zijn allang voorbij. Nieuwe inkomstenstromen of verdienmodellen zijn hard nodig. Het is tijd om de noodklok te luiden, voordat het echt te laat is. Het document ‘Kroonjuwelen van Bronckhorst’ doet, namens de eigenaren, een appèl aan de gemeente, de Provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel om de toekomst van de kroonjuwelen veilig te stellen.

Wij hebben de kwaliteiten van het unieke landschap van Bronckhorst, en de rol van de buitenplaatsen en landgoederen daarin, op hoofdlijnen in beeld gebracht. In een projectgroep met vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, rentmeesters en eigenaren van de betrokken buitenplaatsen en landgoederen, is nagedacht over manieren waarop de bestaande problemen kunnen worden omgebogen tot bruikbare ambities.

De ambities voor instandhouding van de buitenplaatsen en landgoederen, zijn zodanig geformuleerd dat iedereen (eigenaar, bestuurder, ambtenaar, overige betrokkenen) een actieve bijdrage kan leveren aan het realiseren daarvan. Ze geven tevens handvatten voor een nieuwe manier van samenwerken. Door samen op te trekken, kunnen nieuwe verdienmodellen en ondernemingsmogelijkheden worden ontwikkeld, waarbij de lusten en de lasten van de landgoederen en buitenplaatsen meer evenredig worden verdeeld. De landgoedeigenaren willen graag in (nieuwe) samenwerkingsverbanden, transparant werken, binnen zorgvuldig afgestemde kaders. Het stuk is hierdoor zowel een appèl aan de buitenwereld als aan de eigenaren zelf.

Locatie: Bronckhorst, Gelderland

Opdrachtgever(s): De samenwerkende buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Bronckhorst

Omvang in ha: 28.642 ha

Jaar van ontwerp: 2013

Jaar van uitvoering: 2014-

Zie ook de brochure: ‘Kroonjuwelen van Bronckhorst’

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief