Kader en koers Rottemeren

Duurzaam buiten in recreatief landschapspark Rottemeren

De Rottemeren is een recreatiegebied dat bestaat uit een aantal grote wateren, parken en groene en agrarische gebieden rondom de Rotte. Gelegen tussen het stedelijk gebied en de kassen van de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam, is het de schakel tussen stad, dorp en het Groene Hart. De functie van groene ruimte in deze aldoor verstedelijkende omgeving wordt in de toekomst steeds belangrijker voor een aangenaam woon- en leefklimaat. Daarnaast spelen er ook andere ontwikkelingen een rol in de toekomst van de Rottemeren, zoals het aanpassen van het watersysteem in het kader van klimaatadaptatie en het omvormen van het de beplanting vanwege de optredende essentaksterfte. Al deze opgaven vragen om een nieuwe kijk en een samenhangende visie op de toekomst van de Rottemeren.

Ons bureau is door het Recreatieschap Rottemeren gevraagd om een nieuwe koers te ontwikkelen voor de Rottemeren, als basis voor de nog te maken ontwikkelingsvisie. In een serie bijeenkomsten met de drie deelnemende gemeenten, Staatsbosbeheer, provincie, Hoogheemraadschap, ondernemers, diverse belangengroepen en experts zijn wensen en ideeën ingebracht. Met elkaar hebben zij ambities, opgaven en speerpunten geformuleerd die de basis zijn voor de koers.

De drie gemeenten willen de tijdloze waarde van de grote groene ruimte die de Rottemeren is borgen voor toekomstige generaties. Daarvoor wordt de Rottemeren ontwikkeld als recreatief landschapspark met de Rotte en de polderkamers als dragers. Een klimaatrobuuste en duurzame landschapsontwikkeling gericht op actieve vormen van vrijetijdsbesteding waarbij de ontwikkelkracht van betrokken partijen wordt benut.

Op basis van de koers zijn er vijf ambities geformuleerd:

 • Centrale schakel in de regionale groenblauwe structuur
 • De Rottemeren is een centrale schakel in de groenblauwe structuur van de regio Rotterdam. Er wordt ingezet op het verbeteren van natte en droge verbindingen tussen de andere landschappen zoals het Midden-Delfland en de Krimpenerwaard en het verbeteren van de verbindingen tussen de omliggende wijken en kernen.
 • Landschapspark met Rotte en polderkamers als dragers
  Er wordt een stevig landschappelijk raamwerk ontwikkeld met de Rotte als blauwe ruggengraat, met groene ribben van lanen, dijken, en tochten haaks daarop. De daarin gelegen polderkamers hebben elk een eigen invulling, van open en agrarisch tot bebost en parkachtig. Het ‘Rondje Rottemeren’, een nieuwe route voor langzaam verkeer, verbindt de polderkamers en vergroot de samenhang.
 • Duurzaam buiten zijn: sport en actieve vormen van vrijetijdsbesteding
  De Rottemeren biedt volop ruimte voor bewegen, buiten zijn en sport. Zowel de lokale functie voor de omliggende wijken en dorpen (rondje fietsen, skeeleren, de hond uitlaten,) als de functie van de grotere recreatieve trekpleisters worden versterkt. Met een slimme zonering gaat dit niet ten koste van het gevoel van rust en ruimte in de Rottemeren.
 • Rondom bereikbaar en optimaal toegankelijk
  De Rottemeren zijn hoofdzakelijk toegankelijk voor langzaam verkeer, de auto is te gast. Belangrijke toegangen tot het gebied gaan functioneren als ‘poorten’ met parkeerplaatsen en overstappunten naar het langzaamverkeersnetwerk. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van fiets-, wandel- en vaarverbindingen.
 • Samenwerken vanuit een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid
  Het aantrekkelijker maken van het Rottemerengebied is een gezamenlijke ambitie van het Recreatieschap, de gemeenten, de terreinbeheerder, huidige en toekomstige bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Gerelateerde projecten: Landschapspark Pauwels


Locatie: 
Recreatiegebied de Rottemeren

In samenwerking met: NL RNT en de drie deelnemende gemeenten van het Recreatieschap Rottemeren: gemeente Lansingerland, gemeente Rotterdam en gemeente Zuidplas

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Omvang in ha: ± 3.000 hectare

Jaar van ontwerp: 2018-2019

Kader en koers Rottemeren ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’


Inschrijven nieuwsbrief