Hengelose Es-Noord

Leven in het park

De Hengelose Es Noord wordt door herstructurering een nieuw vitaal wijkdeel met een mix van in totaal 184 nieuwbouwwoningen in de vrije sector waarvan 70 voor de sociale doelgroep van woningcorporatie Welbions. Strootman heeft hiervoor samen met IAA architecten een stedenbouwkundig plan ontworpen.

Het plangebied grenst aan het Weusthagpark: een wandelgebied aan de rand van Hengelo met mooie oude bomen. In ons ontwerp transformeert de woonbuurt van een harde stadsrand naar een stadsrand waarin rood en groen met elkaar zijn vervlochten; van wonen aan het park naar wonen in het park. Tussen de woningen zijn kansen voor het maken van groene verbindingen tussen park en omgeving, die zowel ecologisch als recreatief van waarde zijn. In plaats van de bestaande introverte opzet met cul-de-sacs maken we de nieuwe buurt doorwaadbaar en open. Zo wordt de nieuwe woonbuurt een verbindende schakel tussen park en stad en trekken we het landschap de stad in. Een deel van de bestaande middelhoogbouw blijft gehandhaafd en wordt ingrijpend verbouwd tot ca. 150 aantrekkelijke appartementen met een grote variatie in typologieën en plattegronden.

Locatie: Hengelo, Drenthe

In samenwerking met: IAA Architecten

Opdrachtgever(s): Welbions

Omvang in ha: 8,3 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief