Heiloo Zandzoom (Gemeente)

Bouwen aan een agrarisch woonlandschap

Op de strandwal tussen Heiloo en Limmen zal het woonlandschap Zandzoom worden gerealiseerd. In het kader hiervan is in 2004 een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Castricum, de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland. De provincie wil in dit gebied een woonlandschap ontwikkelen om te voorzien in de behoefte aan een groen woonmilieu. Tevens wil de provincie met de opbrengsten hiervan investeren in het landelijk gebied (‘rood-voor-groen’).
Voor Zandzoom wil de gemeente uitgaan van het concept van ‘organische stedenbouw’, wat betekent dat het ontwikkeltempo afhankelijk is van de behoefte in de markt. Daarvoor is een flexibel ruimtelijk kader nodig, waarin de ruimtelijke kwaliteit is gewaarborgd en voldoende ruimte is voor investerende partijen om initiatieven te ontplooien.

Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijk te ontwikkelen deelplannen voldoende kwaliteit en samenhang krijgen, is er behoefte aan een stedenbouwkundig plan, waarin een brug wordt geslagen tussen de bestaande ‘sturende’ plannen en de concrete invulling van de deelgebieden. Dit stedenbouwkundigplan moet flexibel genoeg zijn om met toekomstige veranderingen om te gaan, wetende dat Zandzoom waarschijnlijk over een lange periode van enkele decennia zal worden ontwikkeld.
Strootman maakte daarom een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, gecombineerd met een ‘gereedschapskist’ in een beeldregieplan, die spelregels bevat voor de ontwikkeling van vier deelgebieden. Zo kan telkens worden ingespeeld op de situatie van het moment waarop een deelplan wordt ontwikkeld, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van het geheel.

Voor de nieuwe woonbuurten die aan en tussen de historische linten van Heiloo zullen worden gebouwd, wordt nadrukkelijk aangesloten op de kwaliteit van het bestaande. Dit betekent dat de nieuwe buurten zoveel mogelijk hun ‘adres’ krijgen aan de linten, maar ook dat de inrichting van de buurten sterk is geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten.
Tussen de nieuwe buurten blijven velden in agrarisch gebruik. Door deze landschappelijke vensters en de grote groene plekken in de buurten zelf, zal er voldoende ‘lucht’ blijven in Zandzoom. Hierdoor behoudt het gebied de uitstraling van een agrarisch landschap.


Locatie: 
Heiloo

In samenwerking met: 

Opdrachtgever(s): Gemeente Heiloo

Omvang in ha: 150

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015 –


Inschrijven nieuwsbrief