Structuurvisie Haaksbergen 2030

Haaksbergen: groenste dorp van Twente

De ontwikkeling van Haaksbergen heeft lang in het teken gestaan van (grote) groei op vele fronten: bevolking, woningvoorraad, arbeidsplaatsen en mobiliteit. De tijden van groei zijn voorbij en op termijn zal er zelfs sprake zijn van krimp. Naast de afname van het aantal inwoners zijn ook klimaatsverandering (met gevolgen voor het waterbeheer) en het schaarser en kostbaar worden van grondstoffen van belang: op termijn zullen nieuwe energiebronnen nodig zijn. Daarnaast lijkt ons economisch systeem op de drempel van een fundamentele verschuiving te staan.

In nauw overleg met het gemeentebestuur, ambtenaren, inwoners, ondernemers en wijkraden hebben wij de Structuurvisie Haaksbergen 2030 gemaakt. De gemeente heeft met deze structuurvisie een instrument om de regie te voeren over haar grondgebied. De inzet van de structuurvisie is om de bijzondere leefkwaliteit van Haaksbergen op zijn hoge niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het accent ligt op het versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten en het groene karakter. Daarmee zijn de huidige inwoners en bedrijven gediend, maar het maakt Haaksbergen ook aantrekkelijk voor anderen. Juist in tijden waarin de groei beperkt is, onderscheidt Haaksbergen zich als ‘Het Groenste dorp van Twente’ met een voorzieningenniveau dat hoort bij een kleine stad en uitstekend bereikbaar is. Deze bijzondere kwaliteiten gelden voor de hele gemeente, dus zeker ook voor de kerkdorpen Buurse en Sint Isidorushoeve.

De structuurvisie is zowel een sturende visie als een toetsingskader voor de thema’s wonen, bedrijvigheid, natuur en landschap, voorzieningen, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit. De ambities voor de komende jaren zijn vertaald naar concrete visiekaarten en een concreet uitvoeringsprogramma. Wij hebben de Structuurvisie uitgewerkt in een aantal voorbeelduitwerkingen, om de ambities inzichtelijk en concreet te maken  en om initiatieven en enthousiasme op gang te brengen.

Locatie: Gemeente Haaksbergen

In samenwerking met: Gemeente Haaksbergen, inwoners en bedrijven

Opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen

Omvang in ha: 10.550 ha

Jaar van ontwerp: 2013 – 2015

Jaar van uitvoering: 2014 – 2030

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief