Haaksbergen nieuwe N18

Het groene visitekaartje van Haaksbergen

Dit project is een uitwerking van de structuurvisie die Strootman eerder voor Haaksbergen heeft gemaakt: “Structuurvisie 2030 – Haaksbergen: groenste dorp van Twente”. In deze structuurvisie is de ambitie uitgesproken om de relatie te verbeteren tussen dorp en buitengebied, waarbij de nieuwe N18 een zorgvuldige landschappelijke inpassing krijgt.

De N18 wordt ten noorden van Haaksbergen in de periode 2015-2018 aangelegd. Het Tracébesluit van de N18 ligt vast en daarmee ook een groot deel van de inpassing. Wel is er ruimte om het landschapsplan van Rijkswaterstaat, dat gaat over de gronden langs de weg, aan te passen.

In het Tracébesluit en het huidige landschapsplan is nog weinig rekening gehouden met de barrièrewerking die de weg heeft voor het landschap van Haaksbergen en haar gebruikers. Tussen de kern Haaksbergen en de N18 ontstaat een landschap dat, door de aanleg van de weg, aan alle kanten wordt begrensd door infrastructuur. Een groot deel van de bestaande wegen loopt in de toekomst dood op de N18 en ommetjes vanuit de kernen worden afgesneden. Oude beplantingsstructuren worden doorsneden en beken worden verlegd omdat de duikers haaks onder de weg door moeten lopen vanwege de beperking van de kosten.

Strootman formuleert aan de hand van de Structuurvisie 2030 aanbevelingen voor aanpassingen aan het landschapsplan van Rijkswaterstaat. Hiervoor integreren we waterberging, recreatie en landschapspatronen en daarmee de ecologische waarde in een totaalaanpak, waardoor er een landschappelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van de huidige plannen.

Wij beschouwen infrastructuur als een integraal onderdeel van dorp en landschap: invalswegen vormen de groene visitekaartjes van het dorpen maken zo het landschap optimaal beleefbaar. Daarbij zetten wij in op het minimaliseren van de impact van de N18, en het zoveel mogelijk doorzetten van structuurlijnen aan weerszijden van de nieuwe weg. Hierdoor wordt het Haaksbergse landschap vanaf de N18 ook optimaal beleefbaar. Het landschap is de etalage van Haaksbergen, het groenste dorp van Twente. Alle ingrepen langs de nieuwe weg moeten dit karakter ondersteunen. De N18 is ondergeschikt aan het landschap en voegt zich in de omgeving. De weg wordt als een dunne, klare lijn ingepast met een samenhangende en terughoudende vormgeving.


Locatie:
Gemeente Haaksbergen

Opdrachtgever(s): Gemeente Haaksbergen

Omvang in ha: 

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015-


Inschrijven nieuwsbrief