Groenplan Groningen

Gezond dus Groen op weg naar 2050

Groningen heeft de ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden. En dan moet je een groene gemeente zijn, weten zij. De uitdaging waar de stad voor staat is zeker niet uniek: verdichting en vergroening tegelijkertijd is voor veel steden een ingewikkelde opgave. Verdichting van de stad, voor wonen en werken, vraagt om meer ruimte; het vergroenen van de stad, eveneens. Het Groenplan dat wij maakten voor (in nauwe samenwerking met) de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium. Met het plan is Groningen genomineerd om innovatiehoofdstad van Europa te worden.

De ambitie van de gemeente als het gaat om ‘meer groen’, ligt hoog. Deze is ook heel concreet geformuleerd: binnen de periode van het coalitieakkoord wil men op jaarbasis 100.000 vierkante meter openbare ruimte toevoegen; 30.000 vierkante meter groen en elk jaar 1.000 bomen (waarvan veel in particuliere tuinen). Het Groenplan is integraal, dat wil zeggen dat het ook kijkt naar biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie, beheer, en economie. Een groene gemeente is immers een aantrekkelijke gemeente; een kans die Groningen ook in economisch opzicht wil munten.

Het plan is opgebouwd vanuit vier instrumenten:

  • Een robuust groen netwerk
  • Aantrekkelijke en diverse groengebieden
  • Gezonde woon-, werk- en winkelgebieden
  • Toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied

Voor elk instrument zijn algemene principes opgesteld die in deelkaarten nader worden toegelicht. Deze blijven richtinggevend voor nieuwe en huidige (bouw)projecten. Denk bijvoorbeeld aan ‘elk park zijn eigen programma’ en ‘meer biodiversiteit in bebouwd gebied’. Vervolgens zijn per instrument aandachtsgebieden aangewezen, die verder worden uitgewerkt en toegelicht in het groenuitvoeringsplan.

Wij adviseren de gemeente om te starten met de makkelijkste en de moeilijkste opgave. Zo grijp je laaghangend fruit waarmee je snel kunt laten zien dat het je menens is en pak je ook opgaven bij de kop die belangrijk zijn, maar veel voorbereidingstijd vragen.


Locatie:
Groningen en ommeland

In samenwerking met: Gemeente Groningen

Opdrachtgever(s): Gemeente Groningen

Jaar van ontwerp: 2020

Jaar van uitvoering: 2020-2050


Inschrijven nieuwsbrief