Havenkanalen: bronnen van inspiratie

De havenkanalen op Goeree-Overflakkee vormen unieke elementen in het landschap van Goeree-Overflakkee. Oorspronkelijk lagen de dorpen met havens direct aan zee, maar door aandijkingen kwamen ze van de zee af te liggen. Echter was de verbinding met zee economisch zo belangrijk dat er kanalen werden aangelegd om deze verbinding in stand te houden. Nu is een deel van de oorspronkelijke havenkanalen (gedeeltelijk) gedempt.

De visie ‘Havenkanalen: bronnen van inspiratie’ geeft inzicht in de bijzondere cultuurhistorie van de havenkanalen én in de kansen die er zijn voor de toekomstige ontwikkeling daarvan. Mede op basis van de vele ideeën van bewoners is gekeken hoe de havenkanalen als een bron van inspiratie gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland. Zodoende zijn er een zevental uitgangspunten geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de havenkanalen, zoals het bevaarbaar maken van de havenkanalen, het cultuurhistorische helder maken van kanalen en een goede afstemming tussen havenkanaal en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

De visie hebben we concreet uitgewerkt in ontwerpvoorstellen voor vier van de zeven havenkanalen (Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Ooltgensplaat).


Locatie:
Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland

In samenwerking met: NovioConsult Van Spaendonck

Opdrachtgever(s): Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)

Omvang in ha: ca. 42.000 ha

Jaar van ontwerp: 2006


Inschrijven nieuwsbrief