Flintenwaand Gasselterveld

In de beschutting van het productiebos van het Gasselterveld, aan de rand van een enorme zandwinplas, gaan de bouwketen en de vrachtauto’s van de zandwinners plaatsmaken voor een zwemstrand met als grote blikvanger een grote wand van flinten. Een flint is een andere benaming voor een zwerfkei. De ‘Flintenwaand’ heeft een 10 meter hoge kop in het nieuwe strand aan de Grote Plas, slingert vervolgens als grasdijk door het bos, wordt doorsneden door de bosweg en eindigt met een waaier van losse zwerfkeien in het Nije Hemelriek. Het is een monument, is educatief en leerzaam, het is een uitzichttoren, een podium, een speelplek en bovenal een landmark die het recreatieve hart van het Gasselterbos herkenbaar maakt.

Het idee voor de Flintenwaand is in 2014 is door Egbert Meijers ontwikkeld. De wand is bedoeld als een tastbaar bewijs in het landschap van de bijzondere geologische ontstaansgeschiedenis van Drenthe. De gemeente Aa en Hunze vindt dat de Flintenwaand heel goed aansluit bij de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld 2010 en heeft Strootman Landschapsarchitecten gevraagd om te onderzoeken waar en op welke manier de wand goed in het landschap kan worden ingepast. Strootman heeft, in samenwerking met de gemeente, Staatsbosbeheer en Geopark de Hondsrug, het idee van de Flintenwaand verder ontwikkeld zodat het verhaal van de eeuwenlange geologische ondergrond nog tot in de eeuwigheid kan worden verteld.

Het idee van Egbert Meijers gaat uit van een wand van 10m hoog en 45m breed. Daarmee refereert de wand aan de dikte van het landijs (1000m) en de breedte van de ijsstroom (45km) in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. De golven in de wand symboliseren de zandruggen in Drenthe. De slingerende gronddijk refereert aan de ijsstroom die in de ijstijd de zandruggen van Drenthe heeft gevormd. De zwerfkeien die de ijsstroom achterliet komen in het ontwerp terug in de vorm van een waaier van zwerfkeien.

De Flintenwaand zelf heeft twee ‘gezichten’: de bolle noordkant en de holle zuidkant. In materialisering en gebruik zijn deze twee kanten zeer verschillend. De bolle noordkant is schaduwrijk. De wand is hier niet in één keer te overzien. Dat nodigt uit om de wand in detail te bekijken. Op ooghoogte zijn verschillende gepolijste flinten aangebracht met daarin informatie over steensoorten, herkomst en de Flintenwaand in het algemeen.
De holle zuidzijde is zonrijk. In het voorjaar warmt de wand op en maakt de ruimte aangenaam om te verblijven. De holle vorm maakt de ruimte intiem. De zuidkant nodigt uit tot spontaan gebruik, bijvoorbeeld als podium of echowand.
De wand is ook in zijn totaliteit te ervaren. De beleving is dan gericht op het ervaren van de golven die van onder tot boven doorlopen.

 

Locatie: Gasselterveld, Aa en Hunze, Drenthe

In samenwerking met: Oldehanter Bouwconstructies

Opdrachtgever: Gemeente Aa en Hunze

Omvang in ha: circa 1,5 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2016-

 


Inschrijven nieuwsbrief