Noorder Dierenpark te Emmen

Het Noorder Dierenpark is een belangrijke attractie voor Emmen. Om de dierentuin uit te kunnen breiden denkt de gemeente na over een verplaatsing van deze publiekstrekker naar de Noordbargeresch. De Noordbargeresch grenst direct aan het huidige stadcentrum, maar is ook een landschappelijk en cultuurhistorisch gevoelige locatie. Strootman analyseerde de locatie en de kenmerken van deze es, wat resulteerde in een visie voor de inpassing van de dierentuin.

Een es is van oudsher een open gebied bestemd voor landbouw. Echter is openheid al lang niet meer de realiteit op de Noordbargeresch, dus stellen we voor om in te zetten op andere kenmerken van de es. Zo wordt een es ook gekenmerkt door gedeeld grondgebruik met daaromheen een sterke rand van beplanting. Het geheel contrasteert met het omringende landschap. In de visie hebben we dit principe gebruikt om de fragmenten van de es om te vormen tot een park met verschillende thematuinen, waarvan de dierentuin er één is, binnen een nieuw te vormen eswal.

Binnen het es-park is plaats voor 3 à 4 thematuinen, die als eilanden in de ruimte van de oorspronkelijke es liggen. Behalve een dierentuin denken we aan een archeologische tuin, een arboretum en bijvoorbeeld een watertuin. Bijzondere hekken markeren de verschillende tuinen binnen het park. De ruimte tussen de tuinen krijgt een eigen karakter door met bloeiende Japanse kersenbomen te strooien in een wisselende los plantverband. In het park wordt een nieuwe padenstructuur geïntroduceerd, die deels gebaseerd is op het oorspronkelijke padenpatroon. Rondom de es komt een nieuwe singel met een pad waardoor een rondje-rond-de-es mogelijk wordt.  Vanaf de singel kijk je uit over het aangrenzende, open agrarische landschap.

Het geheel sluit aan op plannen die de gemeente heeft voor het vernieuwde stadscentrum. De entree van het park, tezamen met een theater, worden aan het plein gesitueerd in een groene rand, de zogenaamde Wereld van de Ontmoeting.


Locatie:
Noorder Dierenpark,  Emmen

Opdrachtgever(s): Gemeente Emmen

Omvang in ha: ca. 49 ha

Jaar van ontwerp: 2009-2011


Inschrijven nieuwsbrief