Dynamisch kustbeheer

Onderdeel van Beleidslijn Kust

Naar aanleiding van de Nationale Visie Kust heeft het Rijk de Beleidslijn kust herzien. Het doel hiervan is om ruimte te bieden voor activiteiten die nu niet mogelijk zijn, maar in werkelijkheid niet in strijd zijn met het belang van waterveiligheid, areaalbehoud en onderhoud van de kust.

Strootman Landschapsarchitecten is gevraagd om een kaart te maken met de verschillende soorten dynamiek langs de kust. Daarvoor hebben we het bestaande beleid van de waterbeheerders in beeld gebracht door het houden van verschillende sessies met ministerie, provincies, waterschappen en gemeentes. Het resultaat is een kaart met daarin alle informatie onder één legenda. Daarin is te zien dat de gehele Noordzeekust is te verdelen in vier categorieën:

  1. Geen instuiving
  2. Instuiving van alleen de zeereep
  3. Instuiving van en voorbij de zeereep
  4. Maximale dynamiek

De kaart is ook input voor de herziening van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening).

Locatie: De Noordzeekust van Cadzand tot Schiermonnikoog

Opdrachtgever(s)Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Omvang in ha: circa 40.000ha

Jaar van ontwerp: 2015


Inschrijven nieuwsbrief