Centrumplan Emmeloord

Samen naar een levendig stadshart

Een compact, gezellig, levendig en ‘eigen’ centrum, dat is de wens van de bewoners van Emmeloord. In samenwerking met de bewoners zijn stap voor stap de contouren voor het nieuwe centrumplan vastgesteld. In dit plan voor het stadshart van Emmeloord zijn 8 ruimtelijke principes sturend. Zij vormen het fundament van het stedenbouwkundig plan en krijgen verdieping in de richtlijnen voor beeldkwaliteit. Het centrumplan geeft richting aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Emmeloord, maar laat tegelijkertijd voldoende ruimte vrij voor toekomstige ontwikkelingen. De ruimtelijke principes blijven ook bij wijzigingen van het plan sturend.

De ruimtelijke principes voor het centrum zijn:

  • Maak het centrum compact
  • Hecht het centrum aan de omgeving
  • Maak sterke contrasterende koppen
  • Zorg voor dooradering van het centrum met winkelstraten
  • Plaats voorkanten tegenover voorkanten
  • Grote winkels inpakken
  • Parkeerplaatsen geleden en vergroenen
  • Sfeervolle openbare ruimte maken

Het centrumplan is flexibel en de precieze invulling wordt per deelgebied verder uitgewerkt. De ruimtelijke principes blijven daarbij sturend: ze sturen erop dat de lege plekken in het stadshart worden opgevuld, dat er winkelstraten ontstaan met winkels aan twee zijden, en dat er sfeervolle groene straten komen. Naast nieuwe winkels worden ook horeca en wonen ingezet om de diversiteit en de levendigheid van het stadshart te bevorderen.

Het centrumplan is tot stand gekomen door middel van een intensief open planproces, waarbij bewoners ideeën konden presenteren, voorkeur konden geven, en echte keuzes konden maken voor de toekomst van hun centrum. Dit proces werd al in 2015 door de gemeente opgezet onder de naam ‘Hart voor Emmeloord’. De gemeente heeft bewust gekozen voor een bottom-up aanpak voor het centrum, dat stapsgewijs verder wordt uitgewerkt en ook stapsgewijs zal worden uitgevoerd.

Inmiddels – juni 2020 – zijn de tulpenbomen aangeplant op de Deel. Waar eerder auto’s stonden, ontstaat nu een levendig stadshart.

Gerelateerde projecten: Binnenrotte Rotterdam


Locatie:
Emmeloord

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Omvang in ha: ± 18 hectare

Jaar van ontwerp: 2016-2017


Inschrijven nieuwsbrief