Bloemendalerpolder

In de Bloemendalerpolder, onder de rook van Amsterdam, wordt een nieuw woonlandschap ontwikkeld. In dit gebied van 450 hectare wordt een nieuw watersysteem gemaakt met een vaarverbinding via een sluis naar de Vecht, wordt nieuwe natuur ontwikkeld, nieuwe bossen, nieuwe parken, een nieuw recreatief netwerk, en worden circa 2.700 woningen gebouwd. De rijksweg A1 wordt verdubbeld naar 12 rijstroken en gaat met een ecoduct onder de Vecht door. Weesp krijgt een nieuwe ontsluiting op de A1.

Wij hebben voor dit gebied een Ruimtelijke visie en Landschapsontwikkelingsplan gemaakt, die zowel financieel als technisch is onderbouwd. Deze visie is te beschouwen als een “uitvoeringsplan op regionale schaal”. We hebben tegelijkertijd op alle schaalniveaus ontworpen, van de ruimtelijke hoofdstructuur tot de nieuwe straatprofielen. In het plan worden wonen en landschap sterk met elkaar verweven, zoals kenmerkend voor de Vechtstreek. Landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn in dit plan onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn momenteel betrokken bij de technische uitwerking van de plannen.

In de Bloemendalerpolder worden nieuwe bossen aangelegd, die een bijzondere recreatie-omgeving en een aantrekkelijk decor bieden aan mensen, die verblijven in het gebied langs de A1. Het overige landschap zal zich ontwikkelen, afhankelijk van het beheer en mate van ophogen en ontwatering, tot bloemrijk grasland, ruigte, riet, broekbos of droog bos. Een deel van het landschap zal in agrarisch gebruik blijven. In het plan krijgen cultuurhistorisch elementen uit verschillende perioden een prominente plaats: een eendekooi, een oude route van Weesp naar de Zuiderzee (Papelaan), bunkers en andere stenen objecten van het Duitse radarstation ‘Seeadler’ uit de Tweede Wereldoorlog.

Het nieuwe woonlandschap krijgt de ‘Vechtstreekidentiteit‘ en een sterke relatie met de Vecht. Wonen in een relatief hoge dichtheid, zoals in Vechtstadjes als Loenen, Breukelen en Vreeland, wordt afgewisseld met wonen in lage dichtheden in bebouwingslinten en kleine buurtschappen. Langs de Vecht komen nieuwe landgoederen – de parken – met een recreatieve en ecologische betekenis. Ze leggen een ruimtelijke verbinding tussen het centrale deel van de Bloemendalerpolder en de Vecht.

Locatie: Gemeente Weesp en Gemeente Muiden

In samenwerking met: Atelier Dutch

Opdrachtgever: Stuurgroep Bloemendalerpolder

Omvang in ha: 450 ha

Jaar van ontwerp: 2006 – heden

Jaar van uitvoering: Vanaf 2016

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Jaarboek Landschapsarchitectuur & Stedenbouw 2007-2008

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief