Begraafplaats De Boskamp

Begraafplaats De Boskamp voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. In de meer dan 50 jaar dat de begraafplaats in gebruik is zijn er nooit graven geruimd. De oudste graven werden niet meer onderhouden door nabestaanden en de begraafplaats maakte daardoor een verwaarloosde indruk. Het oorspronkelijke ontwerp van Jan Vroom junior uit 1937 is maar deels uitgevoerd: veel van de parkachtige elementen zijn nooit aangelegd, de monumentale hoofdentree was verzwakt en alleen de monumentale opzet met assen en lanen was nog intact. De monumentale hoofdentree was verzwakt door het verplaatsen van het columbarium naar het midden van de centrale as en later door de bouw van een crematorium. De hele opzet van de begraafplaats was strak en functioneel, kende weinig diversiteit en had weinig sfeer.

De hedendaagse cultuur rond begraven en cremeren is verrijkt met nieuwe rituelen, waarmee mensen zoeken naar een eigen vorm en een persoonlijke invulling. Bovendien stellen andere religies dan het christendom speciale eisen, zoals graven die zijn georiënteerd op Mekka. Door binnen een heldere hoofdstructuur verschillende typen grafvelden te maken komt het ontwerp op een flexibele manier tegemoet aan huidige en toekomstige wensen.

Het ontwerp voor de herinrichting van de begraafplaats zet in op het versterken van de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp en op het op een respectvolle manier toevoegen van een herkenbare nieuwe laag. Ons ontwerp bouwt voort op de ambitie van Vroom om de begraafplaats een parkachtige sfeer te geven en zorgt voor meer diversiteit en kleur als tegenwicht tegen de zware en functionele hoofdstructuur. In het plan wordt plaatselijk een meer natuurlijk beheer geïntroduceerd. Delen van de begraafplaats krijgen de sfeer van een bosrand, met hoog gras, wilde bloemen en verspreide berken. Daarmee ontstaan interessante contrasten met de traditionele graven in rijen, gescheiden door strakke hagen. Er komt een nieuw gebied met groene kamers, gevormd door hagen, waarbinnen mensen van andere religies dan het Christendom, zoals moslims, hun dierbaren kunnen begraven. De hoofdentree wordt in ere hersteld en krijgt op afstand een nieuwe parkeerplaats. Een rondgaand parkpad verbindt de afwisselende grafvelden. Het gesloten columbariumgebouw wordt ongevormd tot een uitnodigend theehuis, met een terras aan het water van de vergrote vijver. De hoofdas wordt versterkt door een 100 meter lange vijver in de middenberm voor het columbarium voor het uitstrooien van as van de overledenen over het stromende water.

Locatie: Assen, Nederland

In samenwerking met: SmitsRinsma

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Omvang: 16 hectare

Jaar van ontwerp: 2009-2010

Jaar van uitvoering: 2011 –

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief