Assen aan de Aa

Assen werd in de 13e eeuw gesticht aan een bovenloopje van het Drentsche Aa-systeem. De gemeente verkeert daarmee in de benijdenswaardige positie: het grenst aan een van de mooiste esdorpenlandschappen van Nederland. Ons plan voor de gehele oostelijke stadsrand van Assen brengt de sfeer en de kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied tot in het stadscentrum. Bovenloopjes van het Drentsche Aa-systeem worden opgewaardeerd tot ecologische en recreatieve verbindingen tussen stad en buitengebied. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied vergroot en wordt tevens een bijdrage geleverd aan een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, waarin ruime mogelijkheden zijn voor het vasthouden en bergen van water. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de landschapskwaliteit, het betekenis geven van landgoederen en het verrijken van het gebied met bijzondere plekken, zoals kleinschalige recreatieve functies.

Onze visie voor de gehele oostelijke stadsrand is uitgewerkt tot een projecten- en ideeënboek.

Er is daarbij intensief samengewerkt met de bevolking, belangenorganisaties en lokale bedrijven, die de ingrediënten voor het ontwerp mede hebben bepaald, en bovendien gaan bijdragen aan de realisatie ervan. Dit project was een echte co-productie tussen ons bureau en een groot aantal medewerkers van de gemeente Assen, diverse andere overheden, belangengroepen, inwoners van Assen. Zij hebben de visie mede gekleurd en een groot aantal projectvoorstellen en ideeën ingebracht.

Locatie: Assen, Drenthe

In samenwerking met: Kenniscentrum Landschap van de RUG, Bureau PAU en Zanders Treasury & Finance Solutions en DLG.

Opdrachtgever(s): Gemeente Assen

Omvang in ha: ca. 1.500 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief