Heiloo Zandzoom (Amante)

Een nieuw woongebied tussen twee oude linten

De Zandzoom is een hoger gelegen deel in het landschap (strandwal) waarop zich een aantal dorpen bevinden, waaronder Limmen en Heiloo. Om te voorzien in de behoefte aan een groen woonmilieu, is door de provincie en gemeentes in 2004 besloten dat het agrarische gebied tussen de dorpen ontwikkeld zal worden tot woonlandschap. Tevens wil de provincie met de opbrengsten hiervan investeren in het landelijk gebied (‘rood-voor-groen’).

In 2013 hebben we een plan gemaakt voor Zandzoom Limmen, een nieuw woongebied tussen de bestaande bebouwingslinten van het dorpje Limmen. Naar aanleiding van dit plan zijn we door de gemeente Heiloo gevraagd een plan te maken voor het Heiloose deel van de Zandzoom. Nu is ook een ontwikkelaar enthousiast geworden van onze plannen, Amante vastgoed BV, waarvoor we een derde gebied uitwerken.

Het plangebied aan de Hoogelaan/Oosterzijweg ligt op de grens van strandwal en strandvlakte, ingeklemd tussen twee linten. De Oosterzijweg is een lommerrijk, besloten lint met een ‘slordige’ weg zonder rechtstanden. De Hoogelaan vormt een smalle, informele verbinding tussen de twee linten. De van oudsher aanwezige hiërarchie tussen de Oosterzijweg en de Hoogelaan vormt een kenmerkende kwaliteit van het gebied en wordt behouden bij de ontwikkeling van de buurt.
Naast deze cultuurhistorische kwaliteiten worden bestaande groenstructuren en watergangen doorgezet. De buurt wordt op deze manier verankerd in het landschap en de omkadering met houtsingels zorgt voor een afgerond geheel.

Het woningbouwplan aan de Hoogelaan vormt een eerste stap in de ontwikkeling van het Heiloose deel van de Zandzoom. Dit woningbouwplan vormt een pilot van de gemeente Heiloo en is daarmee een voorbeeld voor verdere ontwikkelingen in de Zandzoom.


Locatie:
Heiloo

Opdrachtgever(s): Amante vastgoed BV

Omvang in ha: 1,7

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015 –


Inschrijven nieuwsbrief