Entree hoofdkantoor ABN AMRO

De gemeente Amsterdam werkt aan de plannen voor de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage en herinrichting van het Gustav Mahlerplein. Het hoofdkantoor van de ABN.AMRO grenst aan de oostzijde van het Mahlerplein en ziet dit als een kans om zich op een nieuwe manier te presenteren naar zijn omgeving. De huidige buitenruimte is gedateerd, versleten, hard en onverzorgd. Door het voorterrein meer betekenis te geven, door binnen en buiten sterker op elkaar te betrekken, kan de ABN.AMRO zich op een groene, verzorgde manier presenteren aan het Mahlerplein.

Het voorterrein verandert in een tuin, die tot in de puntjes is verzorgd, en op elk moment van het jaar wat te bieden heeft. Er is altijd kleur. Zachte glooiingen van het terrein zorgen ervoor dat je wordt opgenomen in de tuin. In de tuin staan drie paviljoens met vloeiende vormen. Paden kennen een vloeiend verloop, randen gaan geleidelijk over in het groen. Er is maar één verhardingsmateriaal. De breedste paden zijn geschikt voor auto’s. In een drietal modellen zijn deze uitgangspunten concreet uitgewerkt voor het voorterrein.

‘De klant centraal stellen’, betekent ook dat het gebouw zich meer opent naar de omgeving. Dat betekent een grotere entree, die een uitnodigend gebaar maakt en beter laat zien wat er binnen gebeurt. Mensen in de entreehal voelen zich meer verbonden met buiten, doordat ze de tuin van binnenuit goed kunnen zien.

Werknemers kunnen straks ook in een groene omgeving werken en er hun klanten ontvangen. Ze hebben elke dag even contact met de natuur en beleven de seizoenen. Bezoekers van de Zuidas, en in het bijzonder het Mahlerplein, kunnen genieten van de bijzondere groene kwaliteit die ABN.AMRO toevoegt aan het Mahlerplein.


Locatie:
Zuidas Amsterdam, Zuid-Holland

In samenwerking met: de Architecten Cie

Opdrachtgever(s): ABN AMRO

Omvang in ha: 0.5 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief