Voorkeursalternatief dijk en herinrichting uiterwaard Salmsteke vastgesteld

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen maand het voorkeursalternatief voor het dijkversterkingsproject Salmsteke definitief vastgesteld. Ook is het voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard vastgesteld door het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Met de vaststelling van beide voorkeursalternatieven komt er een einde aan de verkenningsfase en gaan we verder met de planfase. In deze fase werken we samen met Lievense verder aan een gedetailleerder ontwerp voor zowel de dijk als de uiterwaard.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.