Voorkeursalternatieven Salmsteke Dijk en Uiterwaard gepresenteerd aan bewoners

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Dinsdagavond 23 april zijn deze voorkeursalternatieven gepresenteerd aan de bewoners. Met de monumentale bebouwing en karakteristieke bomenlaantjes op de dijk is zoveel mogelijk rekening gehouden door te gaan voor maatregelen met beperkte ruimtelijke impact. In de uiterwaard komt er onder andere plek voor natuurontwikkeling en een nieuwe zwemplas, die optimaal gaan aansluiten bij het dynamische rivierenlandschap.

De op- en aanmerkingen van de bewoners worden meegenomen in het vervolgtraject van de planuitwerking. De dijkversterking van Salmsteke zal als een van de eerste trajecten langs de Lek worden gerealiseerd, daarna gaan ook de andere delen van de Lekdijk op de schop.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.