Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Samen met Waterschap Rijn en IJssel, agrariërs, en andere belanghebbenden, heeft ons bureau een visie gemaakt voor de herinrichting van het beekdal van de Berkel tussen Borculo en Lochem.

In drie door zowel experts als agrariërs drukbezochte ontwerpsessies is, met de kaart op tafel, de uiteindelijke visie tot stand gekomen. Donderdag 27 juni hebben wij deze visie in aan omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving gepresenteerd.

De visie maakt het Berkeldal ecologisch en recreatief interessanter zonder dat de veiligheid in het geding komt. Kades worden verplaatst zodat een verondiepte Berkel meer ruimte krijgt, structuur- en stromingsvariatie terugkomt en de Berkel weer zichtbaar wordt in het landschap. De waterpeilen van het lokale watersysteem, die nu nog losgekoppeld zijn van de Berkel zelf, worden geoptimaliseerd en de zijbeken worden anders ingericht zodat er hoogwaardige ecologie en landschap kan ontstaan. De Berkel wordt robuuster en het landschap wordt aantrekkelijker en interessanter voor wandelaars, fietsers, kanoërs en inwoners van het gebied.