Nadat ruim een jaar geleden werd gestart met het graven van de vaarverbinding van het Woldmeer naar het Slochterdiep, nadert deze nu de voltooiing. Met de aanleg van de vaarverbinding wordt een belangrijke schakel in het recreatieve vaarcircuit in Groningen gerealiseerd. Bewoners en recreanten kunnen bij aanvang van het vaarseizoen 2015 voor het eerst de stad en de regio invaren via de nieuwe watergang. Met de werkzaamheden aan de dijken rond de vaarverbinding en aan de inrichting van het landschap waarin een reeks natuureilanden sfeerbepalend is, wordt Meerstad ook recreatief gezien een steeds aantrekkelijker gebied.
Met het gereed komen van de vaarverbinding, de nieuwe ontsluitingsroute en Meeroevers’ nieuwste woonbuurten, zal het Woldmeer straks uitgroeien tot een aantrekkelijk water van zo’n 70 hectare met veel ruimte voor recreatie, op en rond het meer. Naast varen, zwemmen of andere vormen van waterrecreatie kan er ook volop worden gefietst en gewandeld.