Samen met LievenseCSO is ons bureau gekozen voor het raamcontact Sterke Lekdijk.

De dijk van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven biedt bescherming aan Centraal Holland en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons consortium de hoogste waardering gegeven, waardoor wij ook direct het eerste deeltraject Salmsteke zijn gegund.

Wij gaan aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke dat invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Voor meer informatie zie de website van Hoogheemraadschap.