Ten noorden van de stad Groningen ligt één van de meest fascinerende landschappen van Nederland: de Waddenkust. De vaste wal van het Groninger Waddenlandschap is een landschap van rust, ruimte, natuurlijke dynamiek, duisternis, vergezichten, prachtige dorpjes en havenplaatsen. Het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het is een gebied waarin een aantal grote opgaven ligt, die om een integrale aanpak vragen. Het gaat bijvoorbeeld om het beter toegankelijk maken van het gebied om de potenties voor recreatie en toerisme beter te benutten. Daarnaast speelt de opgave uit het Deltaprogramma Wadden. Het gaat hierbij onder andere om meer ruimte voor natuur in combinatie met bescherming tegen water. Krimp is een belangrijk thema; economisch gaat het niet voor de wind. Ook de plaatsing van windmolens is een hot item.

De Provincie Groningen werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingsvisie. Onderdeel van de voorbereiding daarvan is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust. De provincie heeft Strootman gevraagd deze visie samen met de betrokken partijen uit de regio te ontwikkelen. Het doel van het project is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust voor de planperiode 2015-2020 met een doorkijk naar 2030, inclusief een fasering van de uitvoering vanbestaande en voorstellen voor nieuwe projecten.