Masterplan Kust en Erfgoed “steun in de rug voor het provinciale beleid”

Het Masterplan Kust en Erfgoed van Strootman is na publicatie vorig jaar enthousiast ontvangen. RO Magazine gaat in op de handvatten die het masterplan biedt aan provincies en gemeenten voor het omgaan met cultuurhistorie bij de grote veranderingen die op stapel staan voor de Nederlandse kust.

Beleidsspecialist Waterveiligheid Erik Schumacher van de Provincie Zeeland is “blij met het masterplan en ziet het als een steun in de rug voor het provinciale beleid rond cultuurhistorie en waterveiligheid.Voorzitter van het Landelijk Overleg Kust Joke Geldhof (gedeputeerde van Water en Wonen) is “van plan om het masterplan onder de aandacht van zoveel mogelijk betrokkenen te brengen.”

Lees hier meer over het Masterplan Kust en Erfgoed

Lees het volledige artikel op: http://romagazine.nl/kiezen-voor-karakter/9226

Omgevingsvisie provincie Groningen online

Vorige week heeft het College van GS van Groningen ingestemd met de Ontwerp-Omgevingsvisie. Ons bureau heeft hieraan een bijdrage geleverd en een groot deel van de kaarten gemaakt. Sinds 16 maart zijn de documenten beschikbaar op: www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie.

Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Masterplan Kust en Erfgoed aangeboden aan Deltacommissaris

Het Masterplan Kust en Erfgoed is afgelopen week aangeboden aan de deltacommissaris Wim Kuijken.  De publicatie is nu ook online in te zie via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Masterplan Kust en Erfgoed vormt de basis om het erfgoed optimaal tot zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust. Het bevat voor het gehele kustgebied van Nederland een langetermijn­perspectief voor het omgaan met cultuurhistorische waar­den in relatie tot waterveiligheidsprojecten en andere majeure opgaven, zoals verstedelijking, infrastructuur en (wind)energie. Het is een denkrichting over de manier waarop kustversterking en ruimtelijk-economische opgaven kunnen worden ingezet om de, voor een belangrijk deel op cultuurhistorie geënte, gebiedsidentiteiten langs de kust te versterken.

Nieuwsbericht RCE

Publicatie Ontwerp Delta.NL online

Op 29 oktober is de publicatie ‘Ontwerp Delta.NL’ gepresenteerd met een selectie van projecten en essays op het raakvlak van ruimte en water. Vier projecten van Strootman zijn opgenomen in de publicatie: Masterplan Kust en Erfgoed, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaplan Hoge Zandgronden. De publicatie is nu online in te zien via de onderstaande website.

Website Ontwerp Delta NL

Publicatie Ontwerp Delta.NL

Publicatie Ontwerp Delta.NL

Op 29 oktober zal tijdens de manifestatie ‘Ontwerp Delta.NL’ de gelijknamige publicatie worden gepresenteerd. Tijdens de manifestatie staat ‘ontwerp op het raakvlak van ruimte en water’ centraal, alsmede de betekenis van het ontwerp in het Deltaprogramma. Een viertal projecten van Strootman is opgenomen in de publicatie: Masterplan Kust en Erfgoed, Deltaprogramma IJsselmeergebied, Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaplan Hoge Zandgronden. Onze projecten laten zien hoe ontwerp een waardevolle bijdrage kan leveren aan het oplossen van opgaven op het raakvlak van klimaatontwikkeling, waterveiligheid, zoetwatervoorziening en economische en ecologische ontwikkeling van de Nederlandse delta.

Team Strootman en FARO bij beste drie geëindigd in de prijsvraag Kinderdijk

Ons ontwerp ‘Cradle to Cradle in de polder’ is bij de beste vijf geëindigd in de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe entreegebied en bezoekerscentrum van het Werelderfgoed Kinderdijk. Het ontwerp vlecht allerlei invalshoeken in elkaar en is geïnspireerd op een legende uit 1421 over een aangespoelde wieg. Volgens deze legende spreekt men sindsdien van de Kinderdijk. Uit 132 inzendingen werden 5 kanshebbers geselecteerd voor een tweede ronde waarin ons team eindigde bij de beste drie. De prijs is gewonnen door M&DB Architecten.

Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing

Nadat ruim een jaar geleden werd gestart met het graven van de vaarverbinding van het Woldmeer naar het Slochterdiep, nadert deze nu de voltooiing. Met de aanleg van de vaarverbinding wordt een belangrijke schakel in het recreatieve vaarcircuit in Groningen gerealiseerd. Bewoners en recreanten kunnen bij aanvang van het vaarseizoen 2015 voor het eerst de stad en de regio invaren via de nieuwe watergang. Met de werkzaamheden aan de dijken rond de vaarverbinding en aan de inrichting van het landschap waarin een reeks natuureilanden sfeerbepalend is, wordt Meerstad ook recreatief gezien een steeds aantrekkelijker gebied.
Met het gereed komen van de vaarverbinding, de nieuwe ontsluitingsroute en Meeroevers’ nieuwste woonbuurten, zal het Woldmeer straks uitgroeien tot een aantrekkelijk water van zo’n 70 hectare met veel ruimte voor recreatie, op en rond het meer. Naast varen, zwemmen of andere vormen van waterrecreatie kan er ook volop worden gefietst en gewandeld.

Zijtaart wint De Brabantse Stijlprijs

In de structuurvisie voor Zijtaart, die we in een intensieve samenwerking met de dorpsgemeenschap van Zijtaart, in opdracht van de gemeente Veghel hebben gemaakt, stellen we een ‘carroussel’ voor van functies in het dorpscentrum van Zijtaart. Door de school, het dorpshuis, ouderenwoningen, en zorgvoorzieningen op te nemen in het klooster, kon het klooster op een nieuwe manier een centrale positie in het dorp innemen. Tegelijkertijd werd daardoor ruimte in het dorpscentrum vrijgespeeld voor grondgebonden woningbouw en voor verbetering van de dorpsstructuur.

Website architectuurlokaal 

Juryrapport Brabantse Stijlprijs 2014

Berno Strootman geeft lezing op Van-Hall Larenstein

Berno Strootman geeft op  donderdag 18 september 19.00 een lezing met als titel “De magische Black Box; hoe leer je landschappen ontwerpen?” bij Van Hall-Larenstein te Velp.

Hij gaat hierbij in op de rol van intuïtie, de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft, landschapsarchitectuur als een samenspel van wetenschap en kunst, over de combinatie van conceptueel denken en poëzie, over de bibliotheek in je hoofd, en over durf en twijfel.

De lezing vormt een onderdeel van de reeks ‘Inspiratie als motor van het ontwerpproces’. Met de lezingenreeks wordt beoogd een diversiteit aan persoonlijke inspiratiebronnen over het voetlicht te brengen. Ook is er aandacht voor de rol van de inspiratie in het ontwerpproces.