Berno Strootman geeft lezing op Van-Hall Larenstein

Berno Strootman geeft op  donderdag 18 september 19.00 een lezing met als titel “De magische Black Box; hoe leer je landschappen ontwerpen?” bij Van Hall-Larenstein te Velp.

Hij gaat hierbij in op de rol van intuïtie, de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft, landschapsarchitectuur als een samenspel van wetenschap en kunst, over de combinatie van conceptueel denken en poëzie, over de bibliotheek in je hoofd, en over durf en twijfel.

De lezing vormt een onderdeel van de reeks ‘Inspiratie als motor van het ontwerpproces’. Met de lezingenreeks wordt beoogd een diversiteit aan persoonlijke inspiratiebronnen over het voetlicht te brengen. Ook is er aandacht voor de rol van de inspiratie in het ontwerpproces.

Start visie Groninger Waddenkust

Ten noorden van de stad Groningen ligt één van de meest fascinerende landschappen van Nederland: de Waddenkust. De vaste wal van het Groninger Waddenlandschap is een landschap van rust, ruimte, natuurlijke dynamiek, duisternis, vergezichten, prachtige dorpjes en havenplaatsen. Het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het is een gebied waarin een aantal grote opgaven ligt, die om een integrale aanpak vragen. Het gaat bijvoorbeeld om het beter toegankelijk maken van het gebied om de potenties voor recreatie en toerisme beter te benutten. Daarnaast speelt de opgave uit het Deltaprogramma Wadden. Het gaat hierbij onder andere om meer ruimte voor natuur in combinatie met bescherming tegen water. Krimp is een belangrijk thema; economisch gaat het niet voor de wind. Ook de plaatsing van windmolens is een hot item.

De Provincie Groningen werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingsvisie. Onderdeel van de voorbereiding daarvan is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust. De provincie heeft Strootman gevraagd deze visie samen met de betrokken partijen uit de regio te ontwikkelen. Het doel van het project is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust voor de planperiode 2015-2020 met een doorkijk naar 2030, inclusief een fasering van de uitvoering vanbestaande en voorstellen voor nieuwe projecten.

Presentatie vijf kanshebbers ontwerpwedstrijd Kinderdijk voor een nieuw bezoekerscentrum

Van 8–18 september zijn in het Wisboomgemaal de vijf geselecteerde plannen te zien (en te beoordelen) voor het ontwerp van het nieuwe entreegebied en bezoekerscentrum van het Werelderfgoed Kinderdijk. Strootman en FARO hebben samen als 1 van de vijf geselecteerden een ontwerp gemaakt.  De winnaar van de prijsvraag wordt op 2 oktober bekend gemaakt.

Website ontwerpwedstrijd

Berno Strootman geeft lezing in Bern

Berno Strootman geeft op vrijdag 5 september een lezing over metropolitane ontwikkeling en landschap in Bern, Zwitserland, op uitnodiging van de Bundesamt für Raumentwicklung ARE (http://www.are.admin.ch ).

De ARE is het expertisecentrum van de federale regering van Zwisterland, voor ruimtelijke ontwikkeling, transport beleid, duurzame ontwikkeling, en internationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke planning.

Strootman en Faro geselecteerd voor laatste ronde Werelderfgoed Kinderdijk

De inzending Cradle to cradle in de polder van Strootman Landschapsarchitecten en FARO Architecten is een van de vijf geselecteerden (van totaal 132 inzendingen) voor de tweede ronde van de ontwerpcompetitie voor een nieuw entreegebied met bezoekerscentrum voor het Werelderfgoed Kinderdijk. Het beroemde molengebied, ten zuidoosten van Rotterdam, staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In september worden de inzendingen voor de tweede ronde tentoongesteld in Kinderdijk.

Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2014!

Zijtaart (Gemeente Veghel) is een van de vier nominaties (van totaal 39 Projecten), die meedingen naar De Brabantse Stijlprijs 2014. Gemeenten mochten tot eind mei gerealiseerde projecten inzenden en werden uitgedaagd aan te geven waarom die herkenbaar Brabants zijn en op een Brabantse manier tot stand zijn gekomen. Op 3 juli gaat de jury de vier genomineerde projecten bezoeken en op 15 september maakt zij bekend aan welk project de prijs wordt toegekend.

Projectpagina Dorpscentrum Zijtaart 

De Brabantse Stijlprijs 2014

Strootman naar Moskou

Het werk van Strootman wordt op dit moment tentoongesteld in het Schusev Architectuur Museum in Moskou, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Dialogue with Water – Landscape Architecture of the Netherlands’. De tentoonstelling presenteert innovatieve oplossingen voor de omgang met waterbeheer en waterberging. Berno Strootman heeft in Moskou een tweetal lezingen gegeven over het werk van ons bureau.

De lezing van Berno Strootman in het Engels en Russisch: video