Salmsteke in het nieuws

In het Algemeen Dagblad van 8 januari komen de plannen voor Salmsteke uitgebreid onder de aandacht. Ons bureau werkt samen met LievenseCSO aan de dijksversterking van het traject en werken nauw samen met de instanties die het plan voor de uiterwaarden maken, waaronder de Provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Donderdag 25 januari is in het dorpshuis van Lopik een eerste informatieavond waar omwonenden mee kunnen denken over de dijkversterking en de invulling van het buitendijkse gebied waar meer plaats moet komen voor recreatie en natuur.

(foto: Projectteam doorstaat de storm op de dijk bij Jaarsveld)

Voor meer van onze integrale rivierprojecten, zie bijvoorbeeld: het Maasoeverpark.

Strootman in Raamcontract Sterke Lekdijk

Samen met LievenseCSO is ons bureau gekozen voor het raamcontact Sterke Lekdijk.

De dijk van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven biedt bescherming aan Centraal Holland en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons consortium de hoogste waardering gegeven, waardoor wij ook direct het eerste deeltraject Salmsteke zijn gegund.

Wij gaan aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke dat invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Voor meer informatie zie de website van Hoogheemraadschap.

Park Pauwels in het Brabants Dagblad

Ons koersdocument voor landschapspark Pauwels tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen heeft op 11 december groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. Intussen krijgt het koersdocument ook aandacht in diverse media, zoals het Brabants Dagblad. Mario Jacobs, de wethouder ruimte van gemeente Tilburg: ‘Die 4000 hectare zijn nu nog bijna anoniem en versnipperd. Er zitten veel mooie dingen in, maar er is geen samenhang. Het is onze grote opgave de pareltjes op te poetsen en voor een duidelijke identiteit te zorgen.’ Voor het gehele artikel in het Brabants Dagblad, zie hieronder:

artikel bd

Een wandeling langs het nieuwe Kreeftengat en 2 nieuwe bruggen in Twickel

De afgelopen week zijn er 2 door ons bureau ontworpen nieuwe bruggen geplaatst in het Overpark van Twickel, over de Oelerbeek en over de Twickelervaart. Daarnaast zijn er rond het Kreeftengat nieuwe moerascipressen geplaatst.

In de video hieronder zijn de fraaie resultaten te zien. Zoals ook in de video gezegd wordt; ‘Echt een pareltje geworden, dat Kreeftengat!’

Voor meer Twickel-gerelateerde projecten, kijk eens bij Twickel: vernieuwing Overpark.

Enthousiasme over VO De Deel na tweede stadscafé Emmeloord

Op 12 december heeft ons bureau het nieuwe voorlopige ontwerp voor De Deel in Emmeloord gepresenteerd tijdens het tweede stadscafé. Landschapsarchitect Remco van der Togt lichtte de plannen toe waarna bewoners met de kaart op tafel vragen konden stellen. Enthousiast werd er gereageerd op het ontwerp van het plein, dat met een waterelement, een bomenlijst en een paviljoen, geborgener, groener en gezelliger wordt.

Het ontwerp voor De Deel is een uitwerking van het centrumplan dat in mei 2017 door de raad is vastgesteld (LINK centrumplan Emmeloord).

Rapportage Omroep Flevoland over het Stadscafé (LINK)

Voor meer pleinen: zie het Aarplein

Masterplan voor park Pauwels in Tilburg

Ons bureau werkt aan het masterplan van een nieuw landschapspark ten noorden van Tilburg, tussen Tilburg en de Loonse en Drunense duinen: Park Pauwels.

Tilburg heeft de ambitie om met drie stadsregionale parken de verbinding tussen de stad en het natuurrijke buitengebied versterken. Park Pauwels, ten noorden van Tilburg, is hiervan de eerste. Ons bureau heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige kwaliteiten en karakteristieken, de motoren en het zwevend programma, en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Een van deze ontwikkelingsrichtingen werken wij uit tot een masterplan.

Hierboven is een fotocollage te zien van de ontwikkelingsrichting ‘Waterzuiveringslandschap’.

Voor meer van ons werk voor landschapsparken, zie ook Landschapsvisie Drentsche Aa of Waterzuiveringspark het Lankheet.

Oorlogsmonument Anloo in tijdschrift Tuin & Landschap

In een speciale uitgave van Tuin & Landschap over herdenkingsplekken is ons oorlogsmonument voor Anloo opgenomen. In het artikel vertelt Berno Strootman over de bijzondere geschiedenis van de plek en hoe het ontwerp op een ingetogen wijze het verhaal van de onderduikers vertelt. Veel aandacht gaat ook uit naar de gemeenschap van Anloo en hoe het monument uiteindelijk tot stand is gekomen. Harry Cock maakte prachtige foto’s van het monument tijdens de herdenking op 4 mei.

Voor het volledige interview en de foto’s, lees het artikel via deze link.

Voor meer informatie over het monument, zie onze projectpagina Oorlogsmonument Anloo.

Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt bruggenfamilie Huis Scherpenzeel

Afgelopen vrijdag is bekendgemaakt dat de bruggenfamilie van Strootman Landschapsarchitecten voor Huis Scherpenzeel gerealiseerd gaat worden! Hierboven is een foto te zien van onze 3d-geprinte maquette van één van de bruggen.

Deze loopbrug in het huispark van Huis Scherpenzeel zal bestaan uit een gebogen stalen hoofdvorm die over het water gaat. De zijkanten van de brug worden gebogen stalen strips die verwijzen naar de plantenwereld en de op het landgoed voorkomende neogotische vormentaal. Dit verfijnde ontwerp past goed in het eveneens verfijnd ontworpen huispark en zal het eerste onderdeel zijn van een samenhangende bruggenfamilie voor het landgoed.

Recentelijk zijn we betrokken bij meerdere brug-projecten in landgoederen, zie hiervoor bijvoorbeeld ook het Overpark van Twickel.

Strootman Landschapsarchitecten werkt mee aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050

Strootman Landschapsarchitecten is samen met WING geselecteerd om in de Integratiefase van de Gebiedsagenda Ijsselmeergebied 2050 keuzes te helpen maken over de toekomst van het Ijsselmeergebied. In samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten en andere stakeholders gaan we in verschillende ateliers schetsen aan een aantrekkelijk en integraal toekomstperspectief voor 2050. Hierin worden de grote opgaven waar we voor staan geschetst, en welke (nieuwe) kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden dat kan opleveren voor het Ijsselmeergebied. Uiteindelijk moet hier een uitvoeringsagenda met projecten uitkomen die integraal bijdragen aan de omgevingskwaliteit van het Ijsselmeergebied.

Voor onze vorige projecten over het Ijsselmeergebied, zie ook Deltaprogramma Ijsselmeergebied en Kwaliteitskader Ijsselmeergebied.

Strootman maakt schetsontwerp voor Buitenplaats Het Meuleman

Ons bureau is gevraagd door landgoedcamping Het Meuleman om een schetsontwerp te maken voor de transformatie van een camping naar luxe vakantiewoningen.

Het terrein ligt op een reliëfrijk terrein nabij de Dinkel en bestaat voor een groot deel uit een zandige ondergrond met veel (naald)bomen en hier en daar heide. In het schetsontwerp voegen de woningen zich naar het landschap, doen ze mee in de sfeer van bos en heide, en worden ze niet als storend waargenomen. Door de woningen deels op te tillen worden bomen en reliëf gespaard en kan de bossfeer zo optimaal mogelijk worden beleefd. Op de foto hierboven is een deel van de maquette te zien voor de nieuwe Buitenplaats.

Zie ook: Landgoed de Wildobbe, Grolloo