Enthousiasme over Ruimtelijk Perspectief Maas

Tussen december 2017 en april 2018 heeft ons bureau gewerkt aan het Ruimtelijk Perspectief Maas (RPM), als onderdeel van het Deltaprogramma Maas. In het RPM hebben we de Maas en haar omgeving geanalyseerd op gebiedskwaliteiten en kansen voor de toekomst, en hebben we voor 4 deelgebieden een perspectief voor 2050 ontwikkeld voor de synergie tussen gebiedskwaliteiten en waterveiligheidsmaatregelen.

In het Deltanieuws #3 valt te lezen dat het RPM positief is ontvangen door de verschillende Maaspartners, waaronder wethouders en gedeputeerden van de Gemeente Maastricht en Provincie Noord-Brabant. Het RPM wordt nu gezien als een belangrijke bouwsteen voor de langetermijnstrategie Maas en past goed in het nieuwe rijksbeleid van Integraal Riviermanagement, waarbij gekeken wordt naar een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkelingen.

Lees het Deltanieuws over ons Ruimtelijk Perspectief hier, en download het gehele document hier.

Koning vereert onze Hortus in Utrecht met bezoek

Ons project Hortus op de Veemarkt in Utrecht is 17 oktober blij verrast door een bezoek van Koning Willem-Alexander, vergezeld door Minister Ollongren. Ze kwamen langs in het kader van een werkbezoek om te praten over tekorten van materialen en vakmensen in de bouw, over krapte op de woningmarkt, en energietransitie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Samen bezochten ze vier locaties in de Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht om als laatste bij de Hortus te eindigen. De koning sprak met de projectleider en enkele voormannen wat leuke beelden opleverde. Voor meer Hortus-nieuws, houd de Facebook-pagina van Hortus in de gaten.

Oude Zocher-eik krijgt nieuwe standplaats als vergadertafel Strootman

Ons bureau heeft een nieuw pronkstuk: een reusachtige eikenhouten tafel van 6,5 meter lang en 1,5 meter breed. De eik heeft een bijzondere geschiedenis. In 1826 werd hij onder leiding van gerenommeerd landschapsarchitect J.D. Zocher aangeplant in het overpark van landgoed Twickel. Na 191 jaar was de boom helaas niet meer gezond en werd hij in 2017 voor de veiligheid gekapt. De eigen zagerij van Twickel heeft de boom vervolgens in grote planken gezaagd, en te drogen gelegd. Eén van de eikenhouten planken werd deze maand bij Strootman in het Funenpark naar binnen gehesen, voorzien van een mooi stalen onderstel, en als vergadertafel in gebruik genomen. De komende jaren heeft de eik van Zocher dus een nieuwe standplaats, kom gerust eens langs om hem te bewonderen!

Klimaatas Vechtdal gepresenteerd op international Vechtdal Symposium


Donderdag 27 september was het internationale Vechtsymposium waar iedereen, die ook maar iets met de Nederlandse Vecht en Duitse Vechte te maken heeft, bij was. Het symposium stond in het teken van het klimaat, met als stip op de horizon: de Klimaatas Vechtdal. Het Waterschap Vechtstromen heeft ons gevraagd om met een frisse blik te kijken naar het Vechtdal, wat er op het gebied afkomt als we door een ‘klimaatbril’ kijken, en hoe het Vechtdal hier als klimaatas een centrale rol in kan spelen.

De Klimaatas Vechtdal dient als inspiratie voor een vernieuwde visie voor het Vechtdal die in 2019 zal worden opgesteld.

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend

Afgelopen donderdag 17 mei is de Agenda IJsselmeergebied 2050 feestelijk ondertekend. Naast minister van Nieuwenhuizen (I&W) tekenden afgevaardigden van 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. De gebiedsagenda is een nieuw instrument dat beschrijft hoe betrokken overheden en organisaties de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van het Blauwe Hart van Nederland veilig te stellen en opgaven als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie met elkaar te verbinden. Met de gebiedsagenda onder de arm streven de partijen naar een landschap van wereldklasse, een toekomstbestendig water- en ecosysteem, en een vitaal economisch belang.

Ons bureau verzorgde samen met Wing het proces, de beelden en de inhoud van de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

U kunt het rapport hier inzien. Voor meer van onze projecten rond het IJsselmeer zie Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Foto: Madelon Dielen©

Oorlogsmonument Anloo genomineerd voor Drentsche Architectuurprijs 2018

Het oorlogsmonument voor het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo staat als enige landschappelijke project op de shortlist voor de Drentsche Architectuurprijs 2018. Stemmen kan hier.

Ons bureau ontwierp in opdracht van de historische vereniging Anloo een ingetogen monument dat bestaat uit 13 grote veldkeien. De keien symboliseren de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten in het hol en op deze plek zijn omgebracht. Via een nieuwe entree en een pad van veldkeitjes bereik je het monument. Met terughoudende ingrepen is een verstilde, poëtische herdenkingsplek gecreëerd.

Voor meer informatie over het project, zie Oorlogsmonument Anloo.

Strootman maakt Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas

Ons bureau werkt samen met Wing aan een ruimtelijk kader voor nieuwe rivierverruimingsmaatregelen langs de gehele Brabantse en Limburgse Maas: een Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas. Atelier X en de Stuurgroep Delta Maas hebben ons gevraagd om verschillende samenhangende sets van rivierverruimingsmaatregelen te ontwikkelen en die te beoordelen op verschillende aspecten, zoals ruimtelijke kwaliteit, effecten op de waterstand en kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten kunnen bestuurders beslissen hoe rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling kunnen samengaan. De komende tijd gaan we verder met het maken van de verschillende alternatieven met maatregelen.

Wij hebben de afgelopen jaren aan verschillende projecten langs de Maas gewerkt, zie bijvoorbeeld ook het Maasoeverpark en Waterfront Ravestein.

Bouw Weespersluis in de Bloemendalerpolder begonnen

Op vrijdag 6 april is de bouw gestart van Weespersluis fase 1a, het eerste deel van het nieuwe woonlandschap in de Bloemendalerpolder. Zo’n 300 bewoners vierden dit feestelijke moment op de plek waar straks het Lanenrijk van Weespersluis zal verrijzen. Ons bureau werkt al 10 jaar aan verschillende fasen van het plan voor de Bloemendalerpolder op alle schaalniveaus, van ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan tot de technische uitwerking als onderdeel van een ‘uitvoeringsplan op regionale schaal’.

De komende jaren zullen in het gebied van 450 hectare naast 2700 woningen onder andere een nieuwe vaarverbinding, natuur, bossen, parken en een recreatief netwerk worden gerealiseerd. Op dit moment werken we aan de technische uitwerking van de plannen voor de volgende onderdelen van het plan, waarvan de bouw de komende tijd van start gaat.

Voor meer informatie over de Bloemendalerpolder, zie ons projectblad.

Masterplan Park Pauwels in de maak: fietsexcursie, thematafels en werksessies

Samen met verschillende procespartners maakten we een fietstocht door Park Pauwels, het nieuwe landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. Tijdens de fietsexcursie gingen de verschillende procespartners in op de kansen en aandachtspunten van het gebied en gaf historicus Lauran Toorians een boeiende toelichting over de rijke cultuurhistorie van Park Pauwels.
Afgelopen december heeft het door ons opgestelde koersdocument groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. In verschillende thematafels en werksessies werken we nu hard aan de ingrediënten voor een samenhangend, integraal masterplan. Het concept masterplan zal eind mei worden gepresenteerd aan de partners van Park Pauwels.

Leeuweplaats wint selectieprocedure Leeuwesteyn Bouwveld 6 in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft ons plan geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van 95 woningen op bouwveld 6 van Leeuwesteyn (Leidsche Rijn). Het plan voor bouwveld 6 wordt gekenmerkt door een Art-Deco buitenrand, een verrassend intieme binnenkant en zeer hoge uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Door de woningen in de binnenrand specifieke plekken iets terug te leggen ontstaat een plein, de Leeuweplaats, met een groene binnenwereld voor de bewoners. Opeenvolgend vind je er een intieme woonstraat met geveltuinen, een informeel plein, een bomenplein en een fraaie trap naar het kanaal. Hoogteverschillen, waterinfiltratie en parkeren zijn slim opgelost binnen het gebied.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met Heren 5 architecten, FARO architecten, Strootman Landschapsarchitecten, Merosch, Beumer Garantiemakelaars en VERO Visuals. Strootman werkt nu in samenwerking met het team aan de uitwerking van het plan, waarna in 2019 de eerste paal de grond in kan.