Bouw Weespersluis in de Bloemendalerpolder begonnen

Op vrijdag 6 april is de bouw gestart van Weespersluis fase 1a, het eerste deel van het nieuwe woonlandschap in de Bloemendalerpolder. Zo’n 300 bewoners vierden dit feestelijke moment op de plek waar straks het Lanenrijk van Weespersluis zal verrijzen. Ons bureau werkt al 10 jaar aan verschillende fasen van het plan voor de Bloemendalerpolder op alle schaalniveaus, van ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan tot de technische uitwerking als onderdeel van een ‘uitvoeringsplan op regionale schaal’.

De komende jaren zullen in het gebied van 450 hectare naast 2700 woningen onder andere een nieuwe vaarverbinding, natuur, bossen, parken en een recreatief netwerk worden gerealiseerd. Op dit moment werken we aan de technische uitwerking van de plannen voor de volgende onderdelen van het plan, waarvan de bouw de komende tijd van start gaat.

Voor meer informatie over de Bloemendalerpolder, zie ons projectblad.

Masterplan Park Pauwels in de maak: fietsexcursie, thematafels en werksessies

Samen met verschillende procespartners maakten we een fietstocht door Park Pauwels, het nieuwe landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. Tijdens de fietsexcursie gingen de verschillende procespartners in op de kansen en aandachtspunten van het gebied en gaf historicus Lauran Toorians een boeiende toelichting over de rijke cultuurhistorie van Park Pauwels.
Afgelopen december heeft het door ons opgestelde koersdocument groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. In verschillende thematafels en werksessies werken we nu hard aan de ingrediënten voor een samenhangend, integraal masterplan. Het concept masterplan zal eind mei worden gepresenteerd aan de partners van Park Pauwels.

Leeuweplaats wint selectieprocedure Leeuwesteyn Bouwveld 6 in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft ons plan geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van 95 woningen op bouwveld 6 van Leeuwesteyn (Leidsche Rijn). Het plan voor bouwveld 6 wordt gekenmerkt door een Art-Deco buitenrand, een verrassend intieme binnenkant en zeer hoge uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Door de woningen in de binnenrand specifieke plekken iets terug te leggen ontstaat een plein, de Leeuweplaats, met een groene binnenwereld voor de bewoners. Opeenvolgend vind je er een intieme woonstraat met geveltuinen, een informeel plein, een bomenplein en een fraaie trap naar het kanaal. Hoogteverschillen, waterinfiltratie en parkeren zijn slim opgelost binnen het gebied.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met Heren 5 architecten, FARO architecten, Strootman Landschapsarchitecten, Merosch, Beumer Garantiemakelaars en VERO Visuals. Strootman werkt nu in samenwerking met het team aan de uitwerking van het plan, waarna in 2019 de eerste paal de grond in kan.

Salmsteke in het nieuws

In het Algemeen Dagblad van 8 januari komen de plannen voor Salmsteke uitgebreid onder de aandacht. Ons bureau werkt samen met LievenseCSO aan de dijksversterking van het traject en werken nauw samen met de instanties die het plan voor de uiterwaarden maken, waaronder de Provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Donderdag 25 januari is in het dorpshuis van Lopik een eerste informatieavond waar omwonenden mee kunnen denken over de dijkversterking en de invulling van het buitendijkse gebied waar meer plaats moet komen voor recreatie en natuur.

(foto: Projectteam doorstaat de storm op de dijk bij Jaarsveld)

Voor meer van onze integrale rivierprojecten, zie bijvoorbeeld: het Maasoeverpark.

Strootman in Raamcontract Sterke Lekdijk

Samen met LievenseCSO is ons bureau gekozen voor het raamcontact Sterke Lekdijk.

De dijk van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven biedt bescherming aan Centraal Holland en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons consortium de hoogste waardering gegeven, waardoor wij ook direct het eerste deeltraject Salmsteke zijn gegund.

Wij gaan aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke dat invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Voor meer informatie zie de website van Hoogheemraadschap.

Park Pauwels in het Brabants Dagblad

Ons koersdocument voor landschapspark Pauwels tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen heeft op 11 december groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. Intussen krijgt het koersdocument ook aandacht in diverse media, zoals het Brabants Dagblad. Mario Jacobs, de wethouder ruimte van gemeente Tilburg: ‘Die 4000 hectare zijn nu nog bijna anoniem en versnipperd. Er zitten veel mooie dingen in, maar er is geen samenhang. Het is onze grote opgave de pareltjes op te poetsen en voor een duidelijke identiteit te zorgen.’ Voor het gehele artikel in het Brabants Dagblad, zie hieronder:

artikel bd

Een wandeling langs het nieuwe Kreeftengat en 2 nieuwe bruggen in Twickel

De afgelopen week zijn er 2 door ons bureau ontworpen nieuwe bruggen geplaatst in het Overpark van Twickel, over de Oelerbeek en over de Twickelervaart. Daarnaast zijn er rond het Kreeftengat nieuwe moerascipressen geplaatst.

In de video hieronder zijn de fraaie resultaten te zien. Zoals ook in de video gezegd wordt; ‘Echt een pareltje geworden, dat Kreeftengat!’

Voor meer Twickel-gerelateerde projecten, kijk eens bij Twickel: vernieuwing Overpark.

Enthousiasme over VO De Deel na tweede stadscafé Emmeloord

Op 12 december heeft ons bureau het nieuwe voorlopige ontwerp voor De Deel in Emmeloord gepresenteerd tijdens het tweede stadscafé. Landschapsarchitect Remco van der Togt lichtte de plannen toe waarna bewoners met de kaart op tafel vragen konden stellen. Enthousiast werd er gereageerd op het ontwerp van het plein, dat met een waterelement, een bomenlijst en een paviljoen, geborgener, groener en gezelliger wordt.

Het ontwerp voor De Deel is een uitwerking van het centrumplan dat in mei 2017 door de raad is vastgesteld (LINK centrumplan Emmeloord).

Rapportage Omroep Flevoland over het Stadscafé (LINK)

Voor meer pleinen: zie het Aarplein

Masterplan voor park Pauwels in Tilburg

Ons bureau werkt aan het masterplan van een nieuw landschapspark ten noorden van Tilburg, tussen Tilburg en de Loonse en Drunense duinen: Park Pauwels.

Tilburg heeft de ambitie om met drie stadsregionale parken de verbinding tussen de stad en het natuurrijke buitengebied versterken. Park Pauwels, ten noorden van Tilburg, is hiervan de eerste. Ons bureau heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige kwaliteiten en karakteristieken, de motoren en het zwevend programma, en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Een van deze ontwikkelingsrichtingen werken wij uit tot een masterplan.

Hierboven is een fotocollage te zien van de ontwikkelingsrichting ‘Waterzuiveringslandschap’.

Voor meer van ons werk voor landschapsparken, zie ook Landschapsvisie Drentsche Aa of Waterzuiveringspark het Lankheet.

Oorlogsmonument Anloo in tijdschrift Tuin & Landschap

In een speciale uitgave van Tuin & Landschap over herdenkingsplekken is ons oorlogsmonument voor Anloo opgenomen. In het artikel vertelt Berno Strootman over de bijzondere geschiedenis van de plek en hoe het ontwerp op een ingetogen wijze het verhaal van de onderduikers vertelt. Veel aandacht gaat ook uit naar de gemeenschap van Anloo en hoe het monument uiteindelijk tot stand is gekomen. Harry Cock maakte prachtige foto’s van het monument tijdens de herdenking op 4 mei.

Voor het volledige interview en de foto’s, lees het artikel via deze link.

Voor meer informatie over het monument, zie onze projectpagina Oorlogsmonument Anloo.