Presentatie vijf kanshebbers ontwerpwedstrijd Kinderdijk voor een nieuw bezoekerscentrum

Van 8–18 september zijn in het Wisboomgemaal de vijf geselecteerde plannen te zien (en te beoordelen) voor het ontwerp van het nieuwe entreegebied en bezoekerscentrum van het Werelderfgoed Kinderdijk. Strootman en FARO hebben samen als 1 van de vijf geselecteerden een ontwerp gemaakt.  De winnaar van de prijsvraag wordt op 2 oktober bekend gemaakt.

Website ontwerpwedstrijd

Berno Strootman geeft lezing in Bern

Berno Strootman geeft op vrijdag 5 september een lezing over metropolitane ontwikkeling en landschap in Bern, Zwitserland, op uitnodiging van de Bundesamt für Raumentwicklung ARE (http://www.are.admin.ch ).

De ARE is het expertisecentrum van de federale regering van Zwisterland, voor ruimtelijke ontwikkeling, transport beleid, duurzame ontwikkeling, en internationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke planning.

Strootman en Faro geselecteerd voor laatste ronde Werelderfgoed Kinderdijk

De inzending Cradle to cradle in de polder van Strootman Landschapsarchitecten en FARO Architecten is een van de vijf geselecteerden (van totaal 132 inzendingen) voor de tweede ronde van de ontwerpcompetitie voor een nieuw entreegebied met bezoekerscentrum voor het Werelderfgoed Kinderdijk. Het beroemde molengebied, ten zuidoosten van Rotterdam, staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In september worden de inzendingen voor de tweede ronde tentoongesteld in Kinderdijk.

Structuurvisie en herontwikkeling centrum Zijtaart genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2014!

Zijtaart (Gemeente Veghel) is een van de vier nominaties (van totaal 39 Projecten), die meedingen naar De Brabantse Stijlprijs 2014. Gemeenten mochten tot eind mei gerealiseerde projecten inzenden en werden uitgedaagd aan te geven waarom die herkenbaar Brabants zijn en op een Brabantse manier tot stand zijn gekomen. Op 3 juli gaat de jury de vier genomineerde projecten bezoeken en op 15 september maakt zij bekend aan welk project de prijs wordt toegekend.

Projectpagina Dorpscentrum Zijtaart 

De Brabantse Stijlprijs 2014

Strootman naar Moskou

Het werk van Strootman wordt op dit moment tentoongesteld in het Schusev Architectuur Museum in Moskou, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Dialogue with Water – Landscape Architecture of the Netherlands’. De tentoonstelling presenteert innovatieve oplossingen voor de omgang met waterbeheer en waterberging. Berno Strootman heeft in Moskou een tweetal lezingen gegeven over het werk van ons bureau.

De lezing van Berno Strootman in het Engels en Russisch: video

Kwaliteitskader IJsselmeergebied online

De Rijksadviseur voor Landschap en Water heeft Strootman, wegens onze ervaring met het IJsselmeergebied, gevraagd een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied te maken. Het Kwaliteitskader brengt samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en andere ruimtelijk-economische ontwikkelingen, met als doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied. Het Kwaliteitskader is inmiddels gereed en te downloaden via de website van het College van Rijksadviseurs.