Strootman naar Moskou

Het werk van Strootman wordt op dit moment tentoongesteld in het Schusev Architectuur Museum in Moskou, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Dialogue with Water – Landscape Architecture of the Netherlands’. De tentoonstelling presenteert innovatieve oplossingen voor de omgang met waterbeheer en waterberging. Berno Strootman heeft in Moskou een tweetal lezingen gegeven over het werk van ons bureau.

De lezing van Berno Strootman in het Engels en Russisch: video

Kwaliteitskader IJsselmeergebied online

De Rijksadviseur voor Landschap en Water heeft Strootman, wegens onze ervaring met het IJsselmeergebied, gevraagd een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied te maken. Het Kwaliteitskader brengt samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en andere ruimtelijk-economische ontwikkelingen, met als doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied. Het Kwaliteitskader is inmiddels gereed en te downloaden via de website van het College van Rijksadviseurs.