Vorige week heeft het College van GS van Groningen ingestemd met de Ontwerp-Omgevingsvisie. Ons bureau heeft hieraan een bijdrage geleverd en een groot deel van de kaarten gemaakt. Sinds 16 maart zijn de documenten beschikbaar op: www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie.