Het ontwerp omgevingsvisie van de provincie Groningen is gepubliceerd. Ons bureau heeft aan verschillende sessies deelgenomen en heeft een serie kaarten gemaakt voor de verschillende gebiedsopgaven.

Volg de link voor de omgevingsvisie: LINK