Ons bureau heeft, in de lijn van het masterplan van Michael van Gessel, zes nieuwe voetgangersbruggen ontworpen voor het Overpark van Twickel. De bruggen zijn onderdeel van het vernieuwingsplan waar ons bureau sinds 2015 aan werkt. Uitgangspunten voor het vernieuwingsplan zijn respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden, en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. In maart zijn de twee eerste bruggen geplaatst, waarmee de familie van bruggen in Twickel verder is uitgebreid.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.