Samen met verschillende procespartners maakten we een fietstocht door Park Pauwels, het nieuwe landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. Tijdens de fietsexcursie gingen de verschillende procespartners in op de kansen en aandachtspunten van het gebied en gaf historicus Lauran Toorians een boeiende toelichting over de rijke cultuurhistorie van Park Pauwels.
Afgelopen december heeft het door ons opgestelde koersdocument groen licht gekregen voor een verdere uitwerking in een masterplan. In verschillende thematafels en werksessies werken we nu hard aan de ingrediënten voor een samenhangend, integraal masterplan. Het concept masterplan zal eind mei worden gepresenteerd aan de partners van Park Pauwels.